Síntesi. Quaderns dels Seminaris de Besalú. Els monestirs benedictins a l'antic comtat de Besalú

Autors Varis
Editorial Clavell Cultura S.L. Any 2009 Localització Besalú
ISBN/ISSN 978-84-89841-62-8 Preu 20 Estat de publicació Disponible
Sumari
Pròleg, Gerardo Boto, p. 7
Nazaret Gallego, Els reflexos d'un mirall. Definició arquitectònicai funcional dels monestirs benedictins carlonigis dins la tradició dels grups epicopals tardoantics, p. 13
Marta Serrano, La jerarquia de l'espai en els edificis religiosos benedictins: alguns exemples del comtat de Besalú i els seus voltants, p. 35
Renée del Porto, El paraíso cuadrado: El claustro benedictino y la Jerusalén terrestre, p. 55
Pablo Abella, Mutaciones arquitectónicas en el monasterio de Sant Benet de Bages (siglos X_XIII), p. 69
Maria Vidal, El monestir romànic de Sant Joan les Fonts, p. 95
Laura Torralbo, Sant Esteve de Banyoles. Escultura del primer terç del segle XII, p. 111
Esther Lozano, La difusión de las imágenes y discursos teológicos en los monasterios benedictinos: Silos como ejemplo, p. 149
Olga Taravilla, Dones comitents. La promoció femenina als monestirs benedictins, p. 165
Xavier Marcó, El monestir de Sant Feliu de Guixols. L'exercici del poder temporal a la Baixa Edat Mitjana, p. 179
Ramon Agustí Banegas, La carn a l'alimentació benedictina medieval: el cos i l'esperit, p. 197

 Altres publicacions