Fonts per a l'estudi del món rural contemporani

Autors VICEDO RIUS, Enric
Editorial Institut d'Estudis Ilerdencs Any 2005 Localització Lleida
ISBN/ISSN 84-89943-84-2 Preu Estat de publicació Disponible
Sumari
1. Introducció. 7

Fonts, matèria històrica i història agrària. 11

Tipologia. 14

2. Les fonts públiques per a l'estudi de la societat rural contemporània. 17

Fonts municipals. 17

Les instàncies administratives i polítiques d'àmbit superior al municipi. 24

Els Estats Units: el primer model. 24

Les fonts públiques espanyoles. 26

L'Estat espanyol i les fonts per a la història rural. 30

La Mancomunitat de Catalunya i la Generalitat de Catalunya. 34

L'Arxiu Històric de Lleida, un exemple d'arxiu d'abast provincial. 37

L'Arxiu de la Diputació de Lleida. 39

Les publicacions de les institucions públiques. 42

Fonts especials. 45

Obres públiques i obres privades en els arxius públics. 50

Els registres. 52

Fonts notarials. 54

Fonts judicials. 56

Els registres de les societats públiques prestadores de serveis. 59

3. Les fonts privades per a l'estudi de la societat rural contemporània. 65

Els arxius patrimonials. 65

Els arxius d'Institucions privades. 70

Els registres de les societats privades prestadores de serveis. 72

Els arxius dels sindicats i cooperatives. 77

Les empreses productores de béns. 82

4. Altres fonts per a l'estudi de la societat rural contemporània. 86

La premsa diària i periòdica contemporànies. 86

Reglaments i normatives. 87

Les topografies mèdiques i altres estudis sobre l'agricultura i el desenvolupament agrari. 88

Les fonts orals. 97

Imatge 101

Diccionaris biogràfics. 103

Apèndix 1. 105

Apèndix 2. 106

Apèndix 3. 107

EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

 Altres publicacions