XXVII Jornades d'Estudis Històrics Locals. La Guerra del Francès

Autors DURAN PASTOR, Miquel; MARIMON RIUTORT, Antoni (Coord.)
Editorial IE Baleàrics Any 2009 Localització Palma de Mallorca
ISBN/ISSN 978-84-95876-52-2 Preu 18 € Estat de publicació Disponible
Sumari
GAMÉS CHICÓN, Bàrbara. Presentació. 5

SERRA BUSQUETS, Sebastià. 7

DURAN PASTOR, M.; MARIMON RIUTORT, A. Introducció. 9


PONÈNCIES

DURAN PASTOR, M. De Cristòfol Cladera a Bernat Nadal. 15

MARIMON RIUTORT, A. Joan Baptista Picornell: un precursor del republicanisme. 25

BEJARANO GALINDO, E. Reformas y posiciones políticas anteriores a las conmociones de 1808. 33

DEYÁ BAUZÁ, M. J. La aportación mallorquina en el esfuerzo bélico español a inicions de la guerra. 51

BENNÀSSAR ALOMAR, M. La participació de les Balears a la Guerra del Francès: els presoners de Cabrera. 73

MARTORELL SALVÀ, F. Noves perspectives per a l'estudi del captiveri dels presoners francesos a l'illa de Cabrera (1809-1814): el jaciment arqueològic del Pla de ses Figueretes. 85

VALENCIANO I LÓPEZ, V. Els inicis de la premsa a Mallorca. 111

FULLANA PUIGSERVER, P. L'Església a Mallorca durant la Guerra del Francès. 129

JUAN VIDAL, J. La Guerra de la Independencia en el Reino de Valencia y su relación con Mallorca. 145

MOLINER PRADA, A. Les Juntes de Govern. El cas de la Junta Suprema de Govern del Regne de Mallorca. 173

PALLICER BENEJAM, M. La Guerra del Francès i els problemes socials a Menorca: la prostitució i les mesures eclesiàstiques de postguerra (1808-1819). 203

LLULL MARTÍ, A. La vida quotidiana a la ciutat de Palma durant la Guerra del Francès. 219


COMUNICACIONS

BES HOGHTON, I. Cabrera, isla maldita. Las memorias de los prisioneros franceses (1815-1853). 251

GARCIA MUNAR, P. J. Pobres, pobresa i beneficiència a la Mallorca d'inicis del segle XIX. 263

JORDÀ SANTXES, J. P. Idees i poder durant la Guerra del Francès. Anàlisi de la premsa mallorquina entre 1808 i 1814. 283

MARTORELL FULLANA, C. M. Dona i educació: iniciatives educatives per a la dona a principis del segle XIX. 299

PLANAS NOVELLA, N.; VIVES FERRER, G. La Guerra del Francès als llibres escolars d'història des de 1903 a 1970. 315

PALLICER BENEJAM, M. Els corsaris menorquins a les presons napoleòniques durant la Guerra del Francès (1808-1814). 325

 Altres publicacions