XXI Jornades d'Estudis Històrics Locals (Els joves a l'època contemporània)

Autors AADD
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Any 2003 Localització Palma
ISBN/ISSN 84-95876-04-3 Preu 18,03 Estat de publicació
Sumari
INTRODUCCIÓ. 5

PONÈNCIES

SERRA BUSQUETS, Sebastià. Els estudis i la recerca dels Joves i la Joventut a l'edat contemporània. 11

SANTACANA TORRES, Carles. La joventut en perspectiva històrica. 23

FULLANA PUIGSERVER, Pere. Els models de formació de les joventuts catòliques a Mallorca (1870-1945). 29

SUREDA GARCIA, Bernat. L'associacionisme juvenil a Balears: aspectes educatius. 51

GONZÁLEZ AGÀPITO, Josep. La joventut noucentista com a construcció cultural. 73

SOLER MASÓ, Pere. Evolució, anàlisi i reptes de la política de joventut. Una reflexió des de la realitat catalana. 81

TARABINI CASTELLANI, Antoni. Aproximació sociològica a la joventut, avui. 99

MATAS PASTOR, Joan Josep. Joventuts catòliques a Mallorca durant el primer franquisme. 103

CAÑABATE VECINA, José Antonio. Les organitzacions juvenils del règim franquista a Mallorca (1939-1977). 129

COLL I AMARGÓS, Joaquim Els canvis en la condició juvenil a partir de la dècada dels vuitanta. Les polítiques públiques. 145


COMUNICACIONS

PONS BOSCH, Jordi. Les Joventuts Socialistes a Mallorca en el context de la Guerra Civil. 161

MONER MORA, Catalina. Els joves intel·lectuals nacionalistes a la revista "El Mirall". 175

MOLINA ROIG, Galo; VADELL SUREDA, Francisca. Joves d'Esquerra nacionalista. Dels inicis a l'actualitat. 201

CARRIÓ CRESPÍ, Llorenç. El moviment associacionista juvenil a Palma entre els anys 1975 i 1999. 213

CALDÉS SALAS, Antònia Maria. Les joventuts socialistes a l'època contemporània. 229.

BENNÀSSAR MOYÀ, Antoni. Les Joventuts Socialistes Unificades. 249

CARO, Maria del Mar. Joves menorquins residents a la República Argentina. 263

MOTILLA SALAS, Xavier. L'Ateneu de Maó i l'educació no formal dels joves: la introducció de l'escoltisme a Menorca (1913-1920). 267

PASTOR I HOMS, Maria Immaculada. Cultura juvenil i institucions educatives. Breus reflexions entorn d'un desencontre. 287

VIVES REUS, Antoni. Joventut i turisme a Mallorca durant els anys 60 del segle XX. 293


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

 Altres publicacions