MISCEL·LANIA PENEDESENCA 1996 VOL. XXIV

Autors Vàris Autors
Editorial IEP Any 1999 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN 0210-5012 Preu 9'00 Estat de publicació Disponible
Sumari
Batista, Lluís i Molist, Núria
Olèrdola: noves aportacions al coneixement del període de transició bronze-ferro al Penedès
Arqueologia

Bea, David; Carilla, Ana i Chimisanas, Elisabet
La necròpoli de Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix Penedès): una revisió del material funerari
Arqueologia

Asensio, David; Ferrer, Conxita; Morer, Jordi; Pou, Josep i Sabaté, Gemma
El poblament ibèric al Vendrell: estat de la Qüestió
Arqueologia

Bruguera, Ramon; Morer, Jordi; Pou, Josep; Sanmartí, Joan i Santanca, Joan
Organització interna de la ciutadella ibèrica de Calafell en el segle III a C. Resultats de les campanyes 1991 a 1995
Arqueologia

Pou, Josep; Sanmartí, Joan i Santacana, Joan
Hipòtesis constructives i experimentació a la ciutadella ibèrica de Calafell
Arqueologia

Asensio, David; Bruguera, Ramon; Cela, Xavier i Morer, Jordi
Una mina d'aigua a l'interior de la ciutadella ibèrica d'Alorda Park (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Masoliver, Maria
Mobilbiari metàl·lic del jaciment d'Alorda Park o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Casañas, Jaume
El poblament ibèric al terme de Cunit
Arqueologia

Garcia, Joan; Morer, Jordi i Rigo, Antoni
El Fondo del Roig (Cunit). Un nucli camperol ibèric de la Cossetània
Arqueologia

Asensio, David i Bruguera, Ramon
Estudi estadístic sobre les produccions amfòriques d'època ibèrica al Baix Penedès
Arqueologia

López, Albert; Fierro, Xavier; Riera, Mateu i Suau, Laura
Resultats de les darreres campanyes d'excavació a l'establiment ibèric i la vil·la ramona de Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf)
Arqueologia

Miret, Magí
El jaciment del Montgròs (Sant Pere de Ribes, Garraf): lloc de guaita a santuari d'època ibèrica?
Arqueologia

Molist, Núria
Arquitectura domèstica d'època ibèrica a Olèrdola. Estat actual dels coneixements
Arqueologia

Principal, Jordi; Rovira, Jordi i Santacana, Joan
Sobre alguns elements culturals d'època iberoromana: el cas concret de les arulae penedesenques
Arqueologia

Vilaseca, Albert i Carilla, Ana
L'assentament romà de la Clota, Creixell, Tarragonès
Arqueologia

Fierro, Xavier
Resultats de l'excavació realitzada a l'edifici del palau Maricel anomenat del sarcòfag. Sitges
Arqueologia

Parera, Montserrat i López, Albert Ceràmica trobada a l'excavació del santuari de la Mare de Déu de Foix (Torrelles de Foix)
Arqueologia

Vives, Miquel
Reivindicació de Sant Esteve de Castellet com a antiga cruïlla de camins
Arqueologia

Menchon, Joan i Rius, Peter
Una estela funerària a l'Estudi Vidal de Sitges (Garraf)
Arqueologia

Aymamí, Gener i Pallarès-Personat, Joan
El trogloditisme al Penedès: les coves dús industrial i hidrològic
Arqueologia

Batista, Lluís i Molist, Núria
Olèrdola: noves aportacions al coneixement del període de transició bronze-ferro al Penedès
Arqueologia

Bea, David; Carilla, Ana i Chimisanas, Elisabet
La necròpoli de Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix Penedès): una revisió del material funerari
Arqueologia

Asensio, David; Ferrer, Conxita; Morer, Jordi; Pou, Josep i Sabaté, Gemma
El poblament ibèric al Vendrell: estat de la Qüestió
Arqueologia

Bruguera, Ramon; Morer, Jordi; Pou, Josep; Sanmartí, Joan i Santanca, Joan
Organització interna de la ciutadella ibèrica de Calafell en el segle III a C. Resultats de les campanyes 1991 a 1995
Arqueologia

Pou, Josep; Sanmartí, Joan i Santacana, Joan
Hipòtesis constructives i experimentació a la ciutadella ibèrica de Calafell
Arqueologia

Asensio, David; Bruguera, Ramon; Cela, Xavier i Morer, Jordi
Una mina d'aigua a l'interior de la ciutadella ibèrica d'Alorda Park (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Masoliver, Maria
Mobilbiari metàl·lic del jaciment d'Alorda Park o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Casañas, Jaume
El poblament ibèric al terme de Cunit
Arqueologia

Garcia, Joan; Morer, Jordi i Rigo, Antoni
El Fondo del Roig (Cunit). Un nucli camperol ibèric de la Cossetània
Arqueologia

Asensio, David i Bruguera, Ramon
Estudi estadístic sobre les produccions amfòriques d'època ibèrica al Baix Penedès
Arqueologia

López, Albert; Fierro, Xavier; Riera, Mateu i Suau, Laura
Resultats de les darreres campanyes d'excavació a l'establiment ibèric i la vil·la ramona de Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf)
Arqueologia

Miret, Magí
El jaciment del Montgròs (Sant Pere de Ribes, Garraf): lloc de guaita a santuari d'època ibèrica?
Arqueologia

Molist, Núria
Arquitectura domèstica d'època ibèrica a Olèrdola. Estat actual dels coneixements
Arqueologia

Principal, Jordi; Rovira, Jordi i Santacana, Joan
Sobre alguns elements culturals d'època iberoromana: el cas concret de les arulae penedesenques
Arqueologia

Vilaseca, Albert i Carilla, Ana
L'assentament romà de la Clota, Creixell, Tarragonès
Arqueologia

Fierro, Xavier
Resultats de l'excavació realitzada a l'edifici del palau Maricel anomenat del sarcòfag. Sitges
Arqueologia

Parera, Montserrat i López, Albert
Ceràmica trobada a l'excavació del santuari de la Mare de Déu de Foix (Torrelles de Foix)
Arqueologia

Vives, Miquel
Reivindicació de Sant Esteve de Castellet com a antiga cruïlla de camins
Arqueologia

Menchon, Joan i Rius, Peter
Una estela funerària a l'Estudi Vidal de Sitges (Garraf)
Arqueologia

Aymamí, Gener i Pallarès-Personat, Joan
El trogloditisme al Penedès: les coves dús industrial i hidrològic
Arqueologia

Batista, Lluís i Molist, Núria
Olèrdola: noves aportacions al coneixement del període de transició bronze-ferro al Penedès
Arqueologia

Bea, David; Carilla, Ana i Chimisanas, Elisabet
La necròpoli de Can Canyís (Banyeres del Penedès, Baix Penedès): una revisió del material funerari
Arqueologia

Asensio, David; Ferrer, Conxita; Morer, Jordi; Pou, Josep i Sabaté, Gemma
El poblament ibèric al Vendrell: estat de la Qüestió
Arqueologia

Bruguera, Ramon; Morer, Jordi; Pou, Josep; Sanmartí, Joan i Santanca, Joan
Organització interna de la ciutadella ibèrica de Calafell en el segle III a C. Resultats de les campanyes 1991 a 1995
Arqueologia

Pou, Josep; Sanmartí, Joan i Santacana, Joan
Hipòtesis constructives i experimentació a la ciutadella ibèrica de Calafell
Arqueologia

Asensio, David; Bruguera, Ramon; Cela, Xavier i Morer, Jordi
Una mina d'aigua a l'interior de la ciutadella ibèrica d'Alorda Park (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Masoliver, Maria
Mobilbiari metàl·lic del jaciment d'Alorda Park o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Casañas, Jaume
El poblament ibèric al terme de Cunit
Arqueologia

Garcia, Joan; Morer, Jordi i Rigo, Antoni
El Fondo del Roig (Cunit). Un nucli camperol ibèric de la Cossetània
Arqueologia

Asensio, David i Bruguera, Ramon
Estudi estadístic sobre les produccions amfòriques d'època ibèrica al Baix Penedès
Arqueologia

López, Albert; Fierro, Xavier; Riera, Mateu i Suau, Laura
Resultats de les darreres campanyes d'excavació a l'establiment ibèric i la vil·la ramona de Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf)
Arqueologia

Miret, Magí
El jaciment del Montgròs (Sant Pere de Ribes, Garraf): lloc de guaita a santuari d'època ibèrica?
Arqueologia

Molist, Núria
Arquitectura domèstica d'època ibèrica a Olèrdola. Estat actual dels coneixements
Arqueologia

Principal, Jordi; Rovira, Jordi i Santacana, Joan
Sobre alguns elements culturals d'època iberoromana: el cas concret de les arulae penedesenques
Arqueologia

Vilaseca, Albert i Carilla, Ana
L'assentament romà de la Clota, Creixell, Tarragonès
Arqueologia

Fierro, Xavier
Resultats de l'excavació realitzada a l'edifici del palau Maricel anomenat del sarcòfag. Sitges
Arqueologia

Parera, Montserrat i López, Albert
Ceràmica trobada a l'excavació del santuari de la Mare de Déu de Foix (Torrelles de Foix)
Arqueologia

Vives, Miquel
Reivindicació de Sant Esteve de Castellet com a antiga cruïlla de camins
Arqueologia

Menchon, Joan i Rius, Peter
Una estela funerària a l'Estudi Vidal de Sitges (Garraf)
Arqueologia

Aymamí, Gener i Pallarès-Personat, Joan
El trogloditisme al Penedès: les coves dús industrial i hidrològic
Arqueologia


 Altres publicacions