MISCEL·LANIA PENEDESENCA 1995 VOL. XXIII

Autors Vàris Autors
Editorial IEP Any 1998 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN 0210-5012 Preu Estat de publicació Exhaurit
Sumari
López Mullor, Albert; Fierro Macia, Xavier i Caixal Mata, Àlvar
Ceràmica trobada a l'excavació de la vil·la romana i el castell de Cubelles, campanyes 1994-1995
Arqueologia

Garcia i Targa, Joan i Revilla Calvo, Víctor
Vil·la romana del Vinyet: noves aportacions
Arqueologia

Garcia Targa, Joan i Loriente Pérez, Ana
Castell de Miralpeix (Sitges): estudi de materials ceràmics
Arqueologia

Miret i Mestre, Magí i Riu-Barrera, Eduard
Les barraques de vinya de pedra seca de Sant Pere de Ribes
Arqueologia

Solé i Bordes, Joan
Notícies de la vila de Cubelles a la primera meitat del segle passat (1824-1853)
Història

Miret i Mestre, Magí i Muntaner i Pascual, Ignasi Mª
Història i recorregut del camí de les costes de Garraf
Història

Virella i Bloda, Albert
La infanta Carlota Joaquima i el diputat de Vilanova
Història

Giralt i Raventós, Josep
Una altra Vinyet sitgetana de 1810. La nostra rebesàvia Maria del Vinyet Giralt i Cassanyes (1810-1843)
Història

Garcia i Segarra, Mª Providència
Les escoles de primer ensenyament al voltant de 1892
Història

Rodríguez Solè, Cèsar
Els proveïments a Vilanova i la Geltrú durant la Guerra Civil
Història

Puig Rovira, Francesc X.
Santiago Díaz Moyano, primer alcalde de Vilanova del franquisme (1939-1940)
Història

Solè de Andrés, Xavier
Darrers dies i mort del poeta Manuel de Cabanyes: documents desconeguts
Història

Insa i Rufach, Jesús
Simbologia dels retaules barrocs de l'església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, de Sitges
Art

Espinalt i Castel, Carles; Gràcia i Tarragona, Mª José; Insa i Rufach, Jesús i Marsé i Ferrer, Mª Àngels
La policromia dels retaules barrocs de l'església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges
Art

Gou i Vernet, Asumpta
Arquetes i arquimeses del Museu Romàntic Can Papiol de Vilanova
Art

 Altres publicacions