MISCEL·LANIA PENEDESENCA 1997 VOL. XXVI 2001

Autors Vàris Autors
Editorial IEP Any 2001 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN 0210-5012 Preu 15'00 Estat de publicació Disponible
Sumari
Bruguera i Riera, Ramon
Un nou element domèstic: una graella de ceràmica a mà de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Garcia Targa, Joan
Treballs arqueològics al Vinyet (Sitges, el Garraf), 1996
Arqueologia

Mestres Torres, Joan; Garcia Targa, Joan i Aguilera Martín, Antonio
Datació d'un enterrament humà a Santa Tecla-la Gravosa (Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès). Aspectes fonamentals de la datació per radiocarboni
Arqueologia

Menchon i Bes, Joan
Excavacions arqueològiques al castell de Gelida. Campanya de 1996
Arqueologia

Aymamí i Domingo, Gener i Pallarès-Personat, Joan
Cavitats modificades per l'acció humana. Una forma de trogloditisme Arqueologia

Guasch i Dalmau, David
L'activitat repobladora del monestir de Sant Cugat del Vallès vers el Penedès al darrer quart del segle X i primer de l'XI
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Adalbert, senyor d'Albinyana
Història

Miquel i López, Júlia
Els Cervelló, barons de Querol-Montagur a l'edat mitjana
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Processos eclesiàstics del Penedès
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Mestres de minyons d'Albinyana
Història

Garcia Segarra, Ma Providència
El pare escolapi Eduard Llanas (1843-1904)
Biografia

Roset i Juan, Isidre
Isidro Roset Soler (1819-1893), fonedor
Biografia

Latorre i Sole, Joan
El Monte-pío de Santa Oliva (1879-1938)
Història

Puig Rovira, Francesc X.
Funcionaris a la història contemporània de Vilanova
Història

Guàrdia, Jordi i Olivares, David
La barraca de la partida de la Rafaela (Calafell). Un exemple d'arquitectura rural
Arqueologia

Roset i Ventosa, Isidre
Les xemeneies industrials de la comarca del Garrad (1850-1997)
Arqueologia

Arroyo i Casals, Pau i Menchon i Bes, Joan
El patrimoni arquitectònic del Vendrell: propostes per a la seva conservació
Patrimoni

Menchon i Bes, Joan
Nova estela discoïdal al Penedès
Arqueologia

Rodríguez i Muñoz, Lluïsa
El retaule major de la capella de Sant Joan de Vilafranca del Penedès Patrimoni

Arroyo i Julivert, Salvador
El retaule major de l'església del Vendrell (1771-1876): escultors i dauradors
Patrimoni

Arroyo i Casals, Pau i Arroyo i Julivert, Salvador
El brou de foc del Vendrell: deu anys d'història (1986-1996)
Tradicions, costums i folklore

Arroyo i Julivert, Salvador
El ball de bastons del Vendrell (1939-1979): colles i actuacions
Tradicions, costums i folklore

Ferrando Romeu, Pere i Arroyo Julivert, Salvador
Els grallers del Baix Penedès dels segles XIX i XX: noves aportacions Tradicions, costums i folklore

Arroyo i Julivert, Salvador
El renaixement del fet casteller al Vendrell: el quinquenni 1993-1997
Tradicions, costums i folklore

Mayans i Planells, Joan i Mundet i Genís
La modernització al sector vitivinícola del Penedès
Economia

Bruguera i Riera, Ramon
Un nou element domèstic: una graella de ceràmica a mà de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Garcia Targa, Joan
Treballs arqueològics al Vinyet (Sitges, el Garraf), 1996
Arqueologia

Mestres Torres, Joan; Garcia Targa, Joan i Aguilera Martín, Antonio
Datació d'un enterrament humà a Santa Tecla-la Gravosa (Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès). Aspectes fonamentals de la datació per radiocarboni
Arqueologia

Menchon i Bes, Joan
Excavacions arqueològiques al castell de Gelida. Campanya de 1996
Arqueologia

Aymamí i Domingo, Gener i Pallarès-Personat, Joan
Cavitats modificades per l'acció humana. Una forma de trogloditisme Arqueologia

Guasch i Dalmau, David
L'activitat repobladora del monestir de Sant Cugat del Vallès vers el Penedès al darrer quart del segle X i primer de l'XI
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Adalbert, senyor d'Albinyana
Història

Miquel i López, Júlia
Els Cervelló, barons de Querol-Montagur a l'edat mitjana
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Processos eclesiàstics del Penedès
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Mestres de minyons d'Albinyana
Història

Garcia Segarra, Ma Providència
El pare escolapi Eduard Llanas (1843-1904)
Biografia

Roset i Juan, Isidre
Isidro Roset Soler (1819-1893), fonedor
Biografia

Latorre i Sole, Joan
El Monte-pío de Santa Oliva (1879-1938)
Història

Puig Rovira, Francesc X.
Funcionaris a la història contemporània de Vilanova
Història

Guàrdia, Jordi i Olivares, David
La barraca de la partida de la Rafaela (Calafell). Un exemple d'arquitectura rural
Arqueologia

Roset i Ventosa, Isidre
Les xemeneies industrials de la comarca del Garrad (1850-1997)Arqueologia

Arroyo i Casals, Pau i Menchon i Bes, Joan
El patrimoni arquitectònic del Vendrell: propostes per a la seva conservació
Patrimoni

Menchon i Bes, Joan
Nova estela discoïdal al Penedès
Arqueologia

Rodríguez i Muñoz, Lluïsa
El retaule major de la capella de Sant Joan de Vilafranca del Penedès
Patrimoni

Arroyo i Julivert, Salvador
El retaule major de l'església del Vendrell (1771-1876): escultors i dauradors
Patrimoni

Arroyo i Casals, Pau i Arroyo i Julivert, Salvador
El brou de foc del Vendrell: deu anys d'història (1986-1996)
Tradicions, costums i folklore

Arroyo i Julivert, Salvador
El ball de bastons del Vendrell (1939-1979): colles i actuacions
Tradicions, costums i folklore

Ferrando Romeu, Pere i Arroyo Julivert, Salvador
Els grallers del Baix Penedès dels segles XIX i XX: noves aportacions Tradicions, costums i folklore

Arroyo i Julivert, Salvador
El renaixement del fet casteller al Vendrell: el quinquenni 1993-1997
Tradicions, costums i folklore

Mayans i Planells, Joan i Mundet i Genís
La modernització al sector vitivinícola del Penedès
Economia

Bruguera i Riera, Ramon
Un nou element domèstic: una graella de ceràmica a mà de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)
Arqueologia

Garcia Targa, Joan
Treballs arqueològics al Vinyet (Sitges, el Garraf), 1996
Arqueologia

Mestres Torres, Joan; Garcia Targa, Joan i Aguilera Martín, Antonio
Datació d'un enterrament humà a Santa Tecla-la Gravosa (Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès). Aspectes fonamentals de la datació per radiocarboni
Arqueologia

Menchon i Bes, Joan
Excavacions arqueològiques al castell de Gelida. Campanya de 1996
Arqueologia

Aymamí i Domingo, Gener i Pallarès-Personat, Joan
Cavitats modificades per l'acció humana. Una forma de trogloditisme Arqueologia

Guasch i Dalmau, David
L'activitat repobladora del monestir de Sant Cugat del Vallès vers el Penedès al darrer quart del segle X i primer de l'XI
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Adalbert, senyor d'Albinyana
Història

Miquel i López, Júlia
Els Cervelló, barons de Querol-Montagur a l'edat mitjana
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Processos eclesiàstics del Penedès
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Mestres de minyons d'Albinyana
Història

Garcia Segarra, Ma Providència
El pare escolapi Eduard Llanas (1843-1904)
Biografia

Roset i Juan, Isidre
Isidro Roset Soler (1819-1893), fonedor
Biografia

Latorre i Sole, Joan
El Monte-pío de Santa Oliva (1879-1938)
Història

Puig Rovira, Francesc X.
Funcionaris a la història contemporània de Vilanova
Història

Guàrdia, Jordi i Olivares, David
La barraca de la partida de la Rafaela (Calafell). Un exemple d'arquitectura rural
Arqueologia

Roset i Ventosa, Isidre
Les xemeneies industrials de la comarca del Garrad (1850-1997)Arqueologia

Arroyo i Casals, Pau i Menchon i Bes, Joan
El patrimoni arquitectònic del Vendrell: propostes per a la seva conservació
Patrimoni

Menchon i Bes, Joan
Nova estela discoïdal al Penedès
Arqueologia

Rodríguez i Muñoz, Lluïsa
El retaule major de la capella de Sant Joan de Vilafranca del Penedès Patrimoni

Arroyo i Julivert, Salvador
El retaule major de l'església del Vendrell (1771-1876): escultors i dauradors
Patrimoni

Arroyo i Casals, Pau i Arroyo i Julivert, Salvador
El brou de foc del Vendrell: deu anys d'història (1986-1996)
Tradicions, costums i folklore

Arroyo i Julivert, Salvador
El ball de bastons del Vendrell (1939-1979): colles i actuacions
Tradicions, costums i folklore

Ferrando Romeu, Pere i Arroyo Julivert, Salvador
Els grallers del Baix Penedès dels segles XIX i XX: noves aportacions Tradicions, costums i folklore

Arroyo i Julivert, Salvador
El renaixement del fet casteller al Vendrell: el quinquenni 1993-1997
Tradicions, costums i folklore

Mayans i Planells, Joan i Mundet i Genís
La modernització al sector vitivinícola del Penedès
Economia

 Altres publicacions