MISCEL·LANIA PENEDESENCA 1993 VOL. XVIII

Autors Vàris Autors
Editorial IEP Any 1994 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN 0210-5012 Preu Estat de publicació Exhaurit
Sumari
Herrera i Sancho, Josep Antoni
Les plantes medicials del Gran Penedès
Botànica i zoologia

Martí i Monnier, Oriol i Martín i Closas, Josep
Contribució al coneixement de la flora vascular de Vilobí del Penedès (Alt Penedès)
Botànica i zoologia

Mestre i Raventos, Pere
Evolució dels estornells com a ocells nidificants al penedès Ornitologia

Mestre i Raventos, Pere
La cotorra de pit gris (Myioppsitta monachus), nova espèrcie nidificant al Penedès
Ornitologia

Mestre i Raventos, Pere
Status actual al Penedès de la zona de nidificació de la tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Ornitologia

Miret i Mestre, Josep
El jaciment de sílex en superfície de Can Ferret (Avinyonet del Penedès)
Arqueologia

Bosch i Argilapós, Josep i Estrada i Martín, Alicia
Noves aportacions al Neolític Antic Postcardial (Facies Molinot): les mines prehistòriques de Gavà
Arqueologia

Aymaní i Domingo, Gener i Pallarès-Personat, Joan
El fenòmen troglodític al Gran Penedès
Arqueologia

López i Mullor, Albert i Fierro i Macia, Xavier
Un conjunt ceràmic tancat, del segle V d.C., trobat a la Vil·la romana de Darró (Vilanova i la Geltrú)
Arqueologia

Garcia i Targa, Joan
El castell de Miralpeix: un model d'ocupació medieval i moderna al Garraf
Patrimoni

Macias, Josep Maria; Remolà, Josep Anton i Mestre, Mireia
El Castell de Gelida: L'excavació arqueològica de l'any 1991
Arqueologia

Micó i Millan, Joaquim
Població pre-comtal al Penedès
Història

Miquel i López, Júlia i Rubio Manuel, Daniel
La recuperació del patrimoni reial: El cas de la vegueria de Vilafranca del Penedès (1384)
Història

Coll i Mirabent, Isabel
La influència del gravat en dues obres de Sebastià Font, pintor català del segle XVII
Art

Güell i Jukert, Manel
Folch contra Morenes. El litigi d'un arbocenc, a cavall entre el segle XVII i el XVIII
Història

Arroyo i Julivert, Salvador
Retaules i retaulistes a l'església del vendrell- II l'obra d'Antoni Ochando
Art

Ordeix i Vilaplana, Laura i Santacana i Mestre, Joan
Sant Salvador: entre Amèrica i la Guerra del Francès
Història

Carbonell i Virella, Vicenç
La Guerra del Francès: els fets d'Olivella
Història

Jané i Samsó, Josep Maria
Efemèride de l'Arboç en la Guerra del francès
Història

Bofarull i Terrades, Manuel
Albinyana: 1800-1820
Història

Virella i Bloda, Albert
Espisodis de la invasió francesa a vora mar
Història

Virella i Bloda, Albert
L'odisea de la família Batlle quan la invasió dels francesos (desembre 1808-febrer 1809)
Història

Arnabat i Mata, Ramon
Els matiners al Penedès: unes hipòtesis de treball
Història

Garcia i Segarra, Maria Providència
L'escola Montessori de Vilanova i la Geltrú, la casa dels nens
Història

Puig Rovira, Francesc Xavier
Amadeu Hurtado, jurista (Vilanova, 1875- Barcelona, 1950)
Biografia

Garcia i Segarra, Maria Providència
Seixanta anys del primer Institut de Vilanova i la Geltrú
Història

Puig Rovira, Francesc Xavier
La presència de refugiats a Vilanova durant la Guerra Civil (1936-1939)
Història

 Altres publicacions