Visions de la Xina: cultura multimil.lenaria.

Autors Julià- Muné, Joan
Editorial Institut d'estudis Ilerdencs Any 2009 Localització Lleida
ISBN/ISSN 978-84-96908-25-3 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Contacte
Sumari
Presentació. 5
Joan Julià-Muné
Cronologia multimil.lenària de la Xina(Orígens- segle XXI). 11
Efectos sociales y políticos de la reforma econòmica en China. 25
La diversitat étnica en China y Taiwan. 37
Joaquin Beltran Antolín
Les llengües de la Xina. El contrast fonètic i l'adaptació al català de l'onomàtics xinesa. Joan Julià- Muné. 59
A l'entorn dels estudis xinesos: Llengua, traducció i interpretació. 81
Àsia oriental en les lletres catalanes del segle XX: versions, ficcions i afeccions. 101
Manel Ollé.
La inmigración china en Cataluña. 125
Joaquin Beltran Antolín
(Des)Encuentros en la segunda fase de la República Popular de China: la economia de mercado en una sociedad socialista. 151
Mujeres y género en la sociedad china contemporànea. 169
Dos retos chinos: la demografía y la ecología. 191
Joan Cornet.
La Xina Postolímpica: Llums i ombres. 203
Eugeni Bregolat.

  Monografies