Els hàbits de salut dels joves de la comarca de l'Alt Penedès

Autors Savall Domingo, Assumpció. Morales Hidalgo, Vicente.
Editorial Biblioteca del Penedès Any 2008 Localització Vilafranca del Penedès
ISBN/ISSN 978-84-86-933-88-3 Preu 10 € Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte
Sumari
Pròleg. 9
Introducció. 11
1. Principals factors de risc a partit de malalties cardiovasculars. 13
1.1 Hipertensió arterial. 13
1.2Hipercolesterolèmia. 14
1.3 Diabetis Mellitus. 15
1.4 Obesitat. 16
1.5 Exercici físic. 18
1.6 Consum de tabac. 19
2. L'alcohol com a protector del sistema cardiovascular. 19
Objectius. 21
Material i mètodes. 23
1. Disseny. 23
2. Població d'estudi. 23
3. Càlcul de mostra. 23
4. Àmbit. 23
5. Selecció de mostra. 24
6. Calendari. 24
7. Recollida de dades. 25
8. Qüestionaris. 25
9. Variables a estudiar. 26
9.1. Antropometria. 26
9.2. PRessió arterial. 26
9.3 Mostres sanguínies. 27


  Monografies