La vaga de la Roca (1976-1977), una generació després

Autors Albert Alonso, Josep Campmany, Jerónimo Casasola, José Anton
Editorial Centre d'estudis de Gavà Any 2008 Localització Gavà
ISBN/ISSN Preu 15 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de Gavà Contacte centre-destudis@terra.es
Sumari
LA FUNDICIÓ
Del taller familiar al capital nord-americà
Els anys de creixement interior
L’obra social dels Roca
La nova etapa empresarial

LA CURTA PRIMAVERA DEL 76
La primera vaga de Roca de 1976
Entre la repressió i la revolta
L’aixecament pacífic
L’empat tècnic
«Divideix i venceràs»: piquets i violència
Un fi nal mal resolt

LA GRAN VAGA DELS 95 DIES
El context polític i social de la vaga
Els primers moments del confl icte
La direcció de la vaga: un model original
L’allargament de la vaga
El fi nal de la vaga

DESPRÉS DE LA VAGA
La sorprenent recuperació de l’empresa
El moviment obrer després de la vaga
La disminució del pes en l’economia local
El gegant multinacional
Agraïments

  Monografies