Sis mil anys vivint a la vora dels aiguamolls de la vall d'en Bas

Autors varis
Editorial Clavell Cultura S.L. Any 2009 Localització Besalú
ISBN/ISSN 978-84-89841-65-9 Preu 18 Estat de publicació Disponible
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
Gabriel Alcalde, Maria Saña; La recerca arqueològica a la vall d'en Bas, p. 11
Marta Puiguriguer, Llorenç Planagumà; La formació de la vall d'en Bas, p. 21
Francesc Burjachs, La vegetació i el clima a la vall d'en Bas uns 7.000 anys abans de la nostra era, p. 25
Gabriel Alcalde, Lídia Colominas, Elisabeth Lladó, Maria Saña, Carles Tornero, Àlex Valenzuela; 4.680 anys abans de la nostra era a Codella, primeres experiències pageses a la vall d'en Bas, p. 29
Francesc Burjachs, La vegetació i el clima a la vall d'en Bas a l'entron del 4,680 abans de la nostra era, p. 44
Gabriel Alcalde, Lídia Colominas, Elisabeth Lladó, Maria Saña, Carles Tornero, Àlex Valenzuela; 4.350 anys abans de la nostra era, un poblat al pla de La Dou, p. 47
Francesc Burjachs, La vegetació i el clima a la vall d'en Bas a l'entorn del 4.350 abans de la nostra era, p. 59
Gabriel Alcalde, Josep Burch, Jordi Gibert, Maria Saña; 930 anys abans de la nostra era, ocupacions humanes a la zona de La Serra, p. 61
Francesc Burjachs, La vegetació i el clima a la vall d'en Bas a l'entorn del 930 abans de la nostra era, p. 72
Jordi Guardia, Karin Harzbecher; A l'entorn del canvi d'era a Rubió, p. 75
Francesc Burjachs, La vegetació i el clima a la vall d'en Bas a l'entorn del canvi d'era, p. 87
Cristian Folch, Jordi Gibert; Segles VIII-X, un assentament rural a L'Aubert, p. 89
Francesc Burjachs, La vegetació i el clima a la vall d'en Bas als segles VIII i IX, p. 106
Cristian Folch, Jordi Gibert; Als segles IX-XI: vil·les, vilars, esglésies i castells, p. 109
Gabriel Alcalde, Maria Saña; Sis mil anys vivint a la vall d'en Bas, p. 129
Recull de bibliografia arqueològica de la vall d'en Bas (1990-2008), p. 133

  Monografies