La Guerra del Francès a la Selva. L'impacte de l'ocupació napoleònica al món rural

Autors Jordi Bohigas i Francesc X. Morales
Editorial Centre d'Estudis Selvatans Any 2008 Localització Santa Coloma de Farners
ISBN/ISSN 978-84-921956-6-4 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Sumari
Pròleg (Joaquim Maria Puigvert), p. 9

Introducció, p. 13

El marc geogràfic i humà, p. 19
El context històric, p. 25

Entre dues fortaleses: Hostalric i Girona (1808-1809), p. 31

De la revolta al fracàs del primer assalt imperial contra Girona, p. 33

El segon atac a Girona, p. 36
L'arribada del VII Cos d'Exèrcit i el setge de Girona, p. 40

El setge d'Hostalric, p. 53

La vila i el castell, p. 53
L'atac del 7 de novembre, p. 54
La conquesta d'Hostalric, p. 56

Primer bloqueig (13 de gener de 1810), p. 56
Bombardeix i socors, p. 57
Segon bloqueig (abril de 1810), p. 59
Fugida (12 de maig), p. 60

La dominació napoleònica, p. 65

La implantació del «règim civil» napoleònic, p. 65
«Libera nos, Domine». L'Església napoleònica, p. 71
El patrimoni eclesiàstic, p. 73
Pèrdues materials, p. 77

«En lo temps de la expatriació». Els desplaçaments, p. 79

La gent de la Selva, p. 87

Els morts, p. 87
Els supervivents, p. 90
Balanç demogràfic, p. 92

Conclusions, p. 99

Agraïments, p. 99
Arxius, p. 99
Bibliografia, p. 100

  Monografies