La reforma catòlica a la muntanya catalana. Els bisbats de Girona

Autors Xavier Solà Colomer
Editorial Documenta Universitaria / AHRCG / Univer Any 2008 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-96742-76-5 Preu 20,30 Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte https://www.documentauniversitaria.cat/botiga.php
Sumari
Introducció

CONCEPTE, ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ DE LES VISITES PASTORALS
La visita pastoral: significat, història i sentit
Tipologia i desenvolupament de la visita pastoral
L’organització material i temporal de les visites pastorals
L’aparat i el personal administratiu de les visites pastorals
Lectura, publicació i còpia de les visites pastorals
Manaments generals diocesans
Manaments particulars: una aproximació quantitativa

L’ESTAT MATERIAL DE LES PARRÒQUIES: LA “VISITATIO RERUM”
Cementiris i fossars
L’interior del temple
Retaules i imatges
El tresor parroquial, l’orfebreria i la plateria
Les vestimentes sacerdotals i altres robes
Els arxius i la documentació parroquial
El patrimoni arquitectònic
La sagristia
Altres edificis eclesiàstics
Esglésies sufragànies i unides
Capelles, ermites i oratoris particulars

ELS ECLESIÀSTICS I ELS LAICS: LA “VISITATIO HOMINUM”
Els clergues
La comunitat de fidels
La religió pública: coneixements, culte i celebracions
Economia i finances parroquials

Conclusions

Bibliografia
Descarrega sumari

  Monografies