Regest dels documents de l'Arxiu Diocesà de Barcelona relatius als jueus

Autors AADD
Editorial Institut d'Estudis Món Juïc Any 2008 Localització Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-477-1019-5 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Món Juïc Contacte
Sumari
Pròleg, p. 7

Introducció, p. 9

Criteris en l'onomàstica i normes de transcripció, p. 29

Llista d'abreviatures, p. 31

Regest I (s. XI-XVI), p. 33

Regest II (s. XVIII-XX), p. 139

Fons i col·leccions de l'Arxiu Diocesà de Barcelona, p. 241

Índex onomàstic Regest I, p. 253

Índex toponímic Regest I, p. 257

Índex onomàstic Regest II, p. 259

Bibliografia, p. 263

Índex general, p. 269


  Monografies