Xandra. Estudios aragoneses de luenga e literatur. Estudios aragoneses de lengua y literatura. Estud

Autors Quintana Font, Artur
Editorial Institut d'Estudis del Baix Cinca-IEA i Any 2007 Localització Calaceït
ISBN/ISSN 978-84-88477-52-1 Preu 18,00 Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA Contacte
Sumari
Pròleg. P. 5
Nota d’edició. P. 9

XANDRA
Sandra, un basquisme ribagorçà. P. 13

HISTORIA LINGÜÍSTICA, NORMATIBIZAZI´N, AMOSTRANZA
HISTORIA LINGÜÍSTICA, NORMATIVIZACIÓN, ENSEÑANZA
HISTÒRIA LINGÜÍSTICA, NOMRTIVITZACIÓ, ENSENYAMENT

Quin català a l’escola?. P. 23
¿Qué aragonés n’a escuela? P. 27
Unha lei- tres aplicacions: 31
Chenesis y carauteristics de l’aragonés comun. P. 49
Perspectives del català a Aragó. P. 67
Bellas considerazions sobre ro prozeso de normativización de l’aragonés. P. 83

A LUENGA MEYEBAL E RENAXENTISTA
LA LENGUA MEDIEVAL Y RENACENTISTA
LA LLENGUA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA

Scripta ribagorçans del segle XIII. P. 89
Un testament occità, suposadament català, de l’any 1247 procedent de Lizarra al País Basc. P. 105
La lengua de la codoñera en el siglo XVI. P. 119
Per dir la verdat se perd l’amistat. Un libel difamatori de la codonyera (Baix Aragó) del 1588. p. 127

DIALECTOLOCHÍA
DIALECTOLOGÍA
DIALECTOLOGIA

El lèxic de la Codonyera. P. 147
L’apicultura tradicional a Pena-Roja. P. 157
Els parlars del Baix Matarranya. P. 185
Encara més capcirs: els parlars orientals de Sarró (Baixa Ribagorça Occidental). P. 215

ETNOPOETICA
ETNOPOÉTICA
ETNOPOÈTICA

La literatura popular catalana a l’Aragó. P. 251
L’Onomàstica en la literatura popular catalana a l’Aragó. P. 263
El mite del Comte N’Arnau a la Ribagorça? P. 281

LITERATURA

Un danze trilingüe setcentista de Pena-Rojade Tastavins. P. 305
La Franja com a escenario literari (en els escriptors no franjatins) p. 327
La literatura en català a l’Aragó: els darrers vint anys. P. 335
L’espai fecund de l’articulisme. P. 349
La influència de Salvador Espriu sobre la literatura contemporània en aragonès. P. 355

LINGÜISTAS E ESCRITORS
LINGÜISTAS Y ESCRITORES
LINGÜISTES I ESCRIPTORS

Fra Roc Albert Faci, de la Codonyera, folklorista i estudiós del català alsegle XVIII. P. 365
Desidri Lombarte en el record. P. 369
Introducció al teatre de Desideri Lombarte. P. 373
Juli Micolau síntesis de modernitats. P. 383
La llengua de Jesús Moncada. P. 385
La poesia d’Hèctr B. Moret. P. 405
El ons Joseph Saroïhandy de la biblioteca interuniversitària de Bordeus. P. 431
La llengua de Santiago Vidiella. P. 437
Rudolf Wilmes y Ballibió. P. 445

REPLEGAS BIBLIOGRAFICAS
RECOPILACIONES BIBLIOGRÁFICAS
RECULLS BIBLIOGRÀFICS

Bibliografia científica. P. 451
Bibliografia literària. P. 461
Traduccions .p. 469
Bibliografia sobre Artur Quintana. P. 473
Traduccions i treballs inèdits. P. 477

  Monografies