Estudi territorial: eines i criteris

Autors Ignasi Aldomà Buixadé i Elisabet Sau Raventós
Editorial Institut d'Estudis Ilerdencs Any 2008 Localització Lleida
ISBN/ISSN 978-84-96908-03-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Contacte
Sumari
INTRODUCCIÓ, p. 7

EL PUNT DE PARTIDA. CONFECCIONAR L’INDEX

DETERMINAR ELS MOTIUS I ACLARIR LA FINALITAT, p. 9
On sitúeme el poble o la comarca dins el treball, p. 10
El context de l’encàrrec o el treball, p. 10
Estimar i sentir per conèixer, p. 11

FIXAR ELS OBJECTIUS A NIVELL DE CONTINGUT, p. 12
Descriure o explicar, p. 12
El punt de vista teòric: entre la imparcialitat i la subjectivitat, p. 14
Les aproximacions tècniques, especialització i plurisdisciplinaritat, p. 15

METODOLOGIA DE TREBALL I TEMES PER A CONFEGIR UN ÍNDEX, p. 17
Una visió completa del territorio, les monografies locals, p. 18
Una percepció integradora del territorio a partir dels recursos, p. 19
Una metodologia i un índex per a cada necessitat, p. 20
Les conclusions, p. 22
L’àmbit d’estudi o espai de referència, p. 24


TEMES, TÈCNIQUES I FONTS D’INFORMACIÓ

GEOESTRATÈGIA I GEOPOLÍTICA, p. 27
Les unitats i condicionants fisiogràfics, p. 27
Els grans eixos de comunicación i/o desenvolupament, p. 29
Els assentaments humans, p. 31
Identitat geogràfica i territoris administratius, p. 31

MEDI FÍSIC, MEDI NATURAL, MEDI AMBIENT, p. 32
Condicionaments mediambientals, p. 33
Ecosistemes, paisatges i valors naturals del medi, p. 35
Impactes mediambientals, p. 40

LA POBLACIÓ I LA SOCIETAT, p. 44
El creixement demogràfic, creixement natural i immigració, p. 44
L’estructura d’edats demogràfica, p. 46
Les llars I famílies, p. 48
Residència i mobilitat, p. 49
La immigració, p. 49
La formación, p. 51
La población i l’activitat, p. 51
La mobilitat laboral i la funcionalitat econòmica del territorio, p. 53
Fonts d’informació, p. 57

L’ACTIVITAT ECONÒMICA, p. 58
Les macromagnituds econòmiques, p. 59
L’analisi dels sectors d’activitat, p. 61
Els indicadors d’especialització I localització de l’activitat productive, p. 62
El desenvolupament6 local en general, p. 64
Fonts d’informació, p. 65

EL SECTOR AGRARI O AGROALIMENTACIÓ, p. 68
Els indicadors de l’activitat i dinàmica en el sector agrari, p. 68
Les fonts d’informació, p. 71

EL TURISME, p. 74
El turisme com a flux de visitants, p. 74
Els allotjaments turístics, p. 77
Altres equipaments turístics, p. 77
Els recursos turístics, p. 78
El desenvolupament turístic, p. 79
Fonts d’informació, p. 81

INFRAESTRUCTURES FÍSIQUES I SOCIALS, p. 85
Les infraestructures tècniques, p. 82
Xarxa viària i accessibilitat, p. 84
Els equipaments o infrastructures socials, p. 85
Fonts d’informació I bibliografia, p. 9

HABITATGE, SOL I PATRIMONI, p. 92
Evolució i caracterització dels edificis i l’habitatge, p. 92
Creixement i planejament urbà i territorial, p. 95
Patrimoni històrico artistic, patrimony cultural I natural, p. 98
Organització i actuación de les administracions públiques, p. 101

FONTS D’INFORMACIÓ I REFERÈNCIES EN GENERAL, p. 105
La cartografia, p. 105
La toponímia, p. 108
L’enquesta local, p. 108


REDACCIÓ I PRESENTACIÓ DEL TREBALL

LA VOCACIÓ DE L’ESTUDI COM A DETERMINANT DEL CONTINGUT I LES FORMES, P. 111
Erudició, p. 111
Divulgació, p. 112
Anàlisi i reflexió, p. 112

LA PRESENTACIÓ I ELS LLENGUATGES EXPOSITIUS, p. 112
Article, p. 112
Llibre, p. 113
Presentació expositiva, p. 113
Filmació i altres, p. 113

CRITERIS DE REDACCIÓ DEL TEXT, p. 114
Estil i presentación, p. 114
Model de llengua, p. 115
Citacions, notes i referències, p. 116
Elements singulars, p. 117

CRITERIS DE PRESENTACIÓ DE QUADRES GRÀFICS, p. 118
LA DOCUMENTACIÓ CARGRÀFICA: UTILITZACIÓ I PRESENTACIÓ, p. 119

  Monografies