Polítics i militars a la Guerra del Francès (1808-1814)

Autors Maties Ramisa Verdaguer
Editorial Institut d'Estudis Ilerdencs Any 2008 Localització Lleida
ISBN/ISSN 978-84-96908-08-6 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Contacte
Sumari
Presentació, p. 9
Pròleg, p. 11
Introducció, p. 15

LA POLÍTICA
LES ÈLITS DIRIGENTS CATALANES, p. 21
Els grups dirigents, p. 23
Pensament i mentalitat, p. 36
Els ecclesiastics, p. 37
Els seglars, p. 50
El trencament de 1808. Els radicals, p. 60
El paper dels grups privilegiats, p. 79
El paper de les classes mitjanes i dels professionals, p. 85

LES INSTITUCIONS DE GOVERN (1808-1812), p. 91
Els vocals catalans de la Junta Central, p. 93
La Junta Superior de Catalunya, p. 107
Les personalitats, p. 110
El comissari de la Junta Central a Catalunya, p. 122
Política interior i relacions amb el Govern central, p. 125
Les relacions amb els militars, p. 153

LES INSTITUCIONS DE GOVERN (1812-1814)
La Diputació de Catalunya, p. 171
Les personalitats, p. 176
L’actuació del cap superior polític i de la Diputació, p. 179
Relacions amb el capità general i amb l’intendent, p. 197
Els diputats catalans a les Corts de Cadis, p. 207
Les personalitats, p. 213
L’actuació dels diputats catalans a Corts, p. 235

LA POLÍTICA ECONÒMICA, p. 259
La fiscalitat (1808-1812), p. 261
Sistema contributiu de guerra, p. 261
Fàbrica de moneda a Catalunya, p. 265
Davallada fiscal i ajuts del Govern, p. 268
El projecte de Contribució Única de la Junta Superior, p. 277
La fiscalitat (1813-1814), p. 283
Les dificultats de centralització de la hisenda, p. 283
Desgavell fiscal i esgotament del Principat, p. 185
La contribución directa, p. 292
La política econòmica, p. 296
Proteccionisme i llibertats econòmiques, p. 196
La Comissió de Comerç, p. 306
Erasme de Gònima, p. 311

ESPIES I CONSPIRADORS, p. 323
Els conspiradors, p. 325
Fra Baldiri de Sant Boi, p. 328
Manuel de Bayona i Antoni Puigferrat, p. 335
Els espies, p. 339
Joaquín López Olivas, p. 341
Ventura Malibran, p. 344

L’EXÈRCIT
L’EXÈRCIT DE CATALUNYA DURANT LA GUERRA DEL FRANCÈS, p. 355
Organització i estratègia militar. Els generals, p. 357
L’exèrcit espanyol el 1808, p. 360
Batalles campals, p. 365
Setges, p. 377
Guerra fabiana, p. 388
El retorn de Ferran VII, p. 403

EL MANTENIMENT DE L’EXÈRCIT DE CATALUNYA, p. 409
Els costos de l’exèrcit de Catalunya, p. 411
Els ingressos, p. 412
Les despeses i el dèficit, p. 417
Préstec, requisicions, bagatges, p. 420
Remeses de cabals del Govern Central, p. 426

LA INTENDÈNCIA DE L’EXÈRCIT,p. 433
La Tresoreria, p. 441
La Comptadoria, p. 447
La Dipositària, p. 451

Conclusions, p. 457

  Monografies