Antologia de textos de les Illes Balears. Volum III. Segle XIX. Primera part

Autors Joan Miralles i Montserrat
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics. Publicacio Any 2007 Localització Palam
ISBN/ISSN 978-84-8415-917-9 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
Pròleg. P. 7
Introducció. P. 11
Abreviatures i sigles. P. 13
Criteris de transcripción. P. 17
Tipus de textos en la història lingüística de Mallorca.p. 19
Textos
Textos religiosos. P. 23
Textos cientificodidàctics. P. 38
Textos historiogràfics. P. 49
Textos biogràfics. P. 51
Textos lexicogràfics. P.54
Textos metalingüístics. P. 69
Textos paremiològics. P. 93
Text enigmístic. P. 110
Textos periodístics. P. 111
Textos crítics. P. 190
Textos polítics. P. 214
Textos polemístics. P. 229
Textos publicitaris. P. 259
Textos narratius. P. 261
Glossari. P. 373
Procedència dels textos. P. 381
Fe d’errades del volum segon. P. 389

  Monografies