Recull de contes i succeïts

Autors MARÍ TUR, Margalida
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Any 2006 Localització Palma de Mallorca
ISBN/ISSN 84-9716-517-9 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
Presentació de Gabriel Janer Manila. 9

NARRADORA: NA IOLANDA BONET

1. Es pèl des gat negre. 11

NARRADORA: NA MARIA CLAPÉS RAMON

2. Es Mico. 17

3. Darrere per llogar. 19

4. Es decimet. 21

5. És pecat en passar ses lligues. 23

6. Lo més verd, lo més negre i lo més fort. 25

7. Es capellà de Sant Carlos. 27

8. Sa cura des fred. 29

9. Es clotet de sa trona. 31

10. Es perdigot. 33

11. Es uis des gerret. 35

NARRADORA: N'ANA FERRER MARTÍ

12. Fer com es cans. 37

NARRADOR: EN JOAN GUASCH FERRER

13. Es miragles de la seu. 39

NARRADORA: NA PAULA GUILLEM RIPOLL

14. Es tord de Can Ric. 41

15. Es tresor des rei moro. 45

NARRADORA: NA MARIA JUAN TORRES

16. Conte de na Bella Blanca. 49

NARRADOR: EN JOSEP MARÍ JUAN

17. Premis per no tirar pestes. 71

18. Es cobrador de sa llum. 73

19. Caleros per Vila. 75

20. Necessitats. 77

NARRADORA: N'ANNETA MARÍ TORRES

21. Ni mancos. 79

22. Sa malaltia. 81

23. A cas barber. 83

NARRADORA: N'ANNA M. MARÍ TUR

24. Conte d'en Patufet. 85

NARRADORA: NA MARIA RIERA PLANELLS

25. Es miracle de Santa Teresa. 89

26. Es viatge. 93

27. Es capellà de Corona. 95

NARRADORA: NA MARIA TORRES JUAN

28. Sa professoneta. 97

29. Es pardal. 99

30. Sa dona des ferrer. 103

31. Es festeig. 103

32. S'estudiant de capellà. 105

NARRADORA: N'ANNETA TUR MARÍ

33. Sa bona medicina. 107

EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies