Els monestirs benedictins a l'antic comtat de Besalú

Autors GALLEGO AGUILERA, Nazaret [el al.]
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Any 2009 Localització Besalú
ISBN/ISSN 978-84-89841-62-8 Preu 20 € Estat de publicació Disponible
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
BOTO, Gerardo. Pròleg. El futur del passat romànic. 7

GALLEGO AGUILERA, Nazaret. Els reflexos d'un mirall. Definició arquitectònica i funcional dels monestirs benedictins carolingis dins la tradició dels grups episcopals tardoantics. 13

SERRANO COLL, Marta. La jerarquia de l'espai en els edificis religiosos benedictins: alguns exemples del comtat de Besalú i els seus voltants. 35

DEL PORTO, Renée. El paraíso cuadrado: El claustro benedictino y la Jerusalén terrestre. 55

ABELLA VILLAR, Pablo. Mutaciones arquitectónicas en el monasterio de Sant Benet de Bages (siglos X-XIII). 69

VIDAL, Maria. El monestir romànic de Sant Joan les Fonts. 95

TORRALBO SALMÓN, Laura. Sant Esteve de Banyoles. Escultura del primer terç del segle XII. 111

LOZANO LÓPEZ, Esther. La difusión de las imágenes y discursos teológicos en los monasterios benedictinos: Silos como ejemplo. 149

TARAVILLA, Olga. Dones comitents. La promoció femenina als monestirs benedictins. 165

MARCÓ, Xavier. El monestir de Sant Feliu de Guíxols. L'exercici del poder temporal a la Baixa Edat Mitjana. 179

BANEGAS LÓPEZ, Ramon Agustí. La carna a l'alimentació benedictina medieval: el cos i l'esperit. 197

  Monografies