Les sagreres a la Catalunya medieval

Autors Víctor Farías, Ramon Martí, Aymat Catafau
Editorial Documenta Universitaria Any 2007 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-96742-16-1 Preu 18,00 Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.edicionsapeticio.com/botiga.php?id=2
Sumari
Lluís To Figuera, Presentació. P. 7

Víctor Farías Zurita, La proclamación de la pau i l’edificació dels cementiris. Sobre la difusió de les sagreres als bisbats de Barcelona i Girona (segles XI-XIII). P. 13
Introducció. P. 13
La terminologia: Sagrera, cellera i cementiri. P. 17
La difusió de les sagreres. P. 20
La geografia de les sagreres. P. 24
La distribución de les sagreres .p. 24
L’assentament eclesial. P. 27
Annexos. P. 35
Les sagreres i la Pau i Treva. P. 41
Els trets generals de la pau i treva. P. 41
La cronologia de la pau i treva. P. 43
Les conseqüències. P. 44
Annexos. P. 57
L’acceptació de la pau. P. 61
L’actitud de les elits eclesiàstiques. P. 63
L’actitud de les elits laiques. P. 70
Annexos. P. 77
Abreviatures. P. 84


Ramon Martí, L’ensagrerament: utilitats d’un concepte. P. 85
L’ensagrerament, un debat obert. P. 86
Falses sagreres i concilis equívocs. P. 94
Cementiris, sagrers i sagreres a la diòcesi de Girona (segle XI). P. 121
La Pau i Treva de Déu en la instauració de les sagreres. P. 141
Arqueologia de l’ensagrerament. P. 170
Propietats i aplicacions del concepte. P. 192


Aymat Catafau, Les celleres del Rosselló de mitjan segle XIII a la fi del segle XV. Permanències i evolución d’una forma d’estructuració del poblament. P. 205
L’evolució de les celleres a finals de l’edat mitjana. P. 206
Les celleres desaparegudes o transformades. P. 206
La supervivència de la funció de dipòsit. P. 211
L’evolució morfològica de les celleres. P. 213
Senyoralització, o feudalització, de les celleres. P. 216
Els senyors eclesiàstics: protectors naturals i propietaris de celleres. P. 217
La intrusion dels senyors laics a les celleres. P. 218
De la cellera a l’incastellamento. P. 220
La cellaria castri: la forma de la cellera com a suport de l’incastellamento. P. 220
El castell competència de la cellera. P. 222
La cellera: un castrum al cor del poble. P. 223
Conclusió. P. 225
Bibliografia. P. 225


  Monografies