L'aigua del Ter a la Selva. Iniciatives, usos i conflictes, 1837-1930

Autors Gerard Buxeda i Majoral
Editorial Centre d'Estudis Selvatans Any 2011 Localització Santa Coloma de Farners
ISBN/ISSN 978-84-937790-2-3 Preu 23 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte ces@selvatans.cat
Sumari
Sumari, p. 7

Abreviatures i acrònims, p. 9

Pròleg, p. 11

INTRODUCCIÓ, p. 13

PRIMERA PART

INICIATIVES I CONFLICTES ENTORN DELS USOS DE L'AIGUA A LA CONCA DEL RIU TER

Els usos agrícoles, p. 23
Els usos industrials, p. 61
Els usos elèctrics, p. 83

SEGONA PART
ALTRES ASPECTES VINCULATS AMB L'AIGUA

Obres de defensa de rius, rieres i torrents, p. 99
Inundacions, p. 111
Filtracions de l'aigua de les sèquies i dels torrents, p. 121
Reformes urbanístiques i obres públiques, p. 125
Aljubs i clavegueres. Higiene pública i salubritat pública, p. 131

TERCERA PART
EXEMPLES DE CONFLICTIVITAT HIDRÀULICA

La Burés d'Anglès i la presa del Pasteral, p. 139
La família Bonmatí i la colònia industrial de Bonmatí, p. 171
Saltos del Ter SA i el Ter al seu pas per les Guilleries, p. 191
Emili Riera i Gironès, p. 199

CONCLUSIONS, p. 211

BIBLIOGRAFIA, p. 217

  Monografies