Treballs sobre Ramon Llull

Autors ENSENYAT PUJOL, Gabriel
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Any 2007 Localització Palma
ISBN/ISSN 978-84-95876-22-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
BONNER, Anthony. Pròleg. 7

Preàmbul. 11

Context històric i sociològic de Ramon Llull. 17

Pobresa i beneficiència en Ramon Llull. 45
1.- Introducció. 45
2.- La visió lul·liana de la pobresa. Context històric i sociològic. 55
3.- Propostes lul·lianes de tenor divergent. 74
4.- Conclusions. 88

La qüestió de la cavalleria (i algunes altes) en la idea de croada de Ramon Llull. 91

Lul·lisme i pràctica missionera mallorquina a les Canàries. 121

Presentació del professor Robert D. F. Pring-Mill. 153


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies