Història de la vila d'Alguaire i el seu monestir santjoanista

Autors LLADONOSA i PUJOL, Josep
Editorial Ajuntament d'Alguaire Any 2007 Localització Alguaire
ISBN/ISSN 978-84-500-4567-3 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Patronat Josep Lladonosa Contacte
Sumari
INTRODUCCIÓ
Topografia de la vila. Bibliografia i fonts consultades. Reconeixement i acció de gràcies.


PRIMERA PART

I.- ARQUEOLOGIA I LLEGENDA
1.- Deixalles prehistòriques. La realitat romano-visigòtica. 19
2.- La tradició faustina i el Merli. 23
3.- Alguaire, una ciutadella musulmana del segle X. Aparició dels regs a la comarca. 25
4.- Naixement del topònim Alguaire. El terme antic de la vila en els dies de la conquesta. 29

III.- CONQUESTA I REPOBLACIÓ D'ALGUAIRE
1.- Ermengol VI, el conqueridor de la força d'Alguaire. 33
2.- Les cartes de població de Ramon Berenguer IV i d'Alfons el Cast. Els regs de Pinyana i els Cavassèquia. 35
3.- Creació de la Comanda santjoanista d'Alguaire. 40
4.- La vil·la-Ratera, el Camp d'Alguaire i la interessant figura de Ponç Pelat. 43

III.- FUNDACIÓ DEL MONESTIR D'ALGUAIRE
1.- Donya Marquesa de Guàrdia i el seu llinatge. 49
2.- Construcció i establiment del monestir d'Alguaire. 51
3.- Restauració de l'església del Merli. 56
4.- Extinció dels templers i naixement de la baronia santjoanista d'Alguaire. 58

IV.- DE LA CASTELLANIA D'AMPOSTA AL GRAN PRIORAT DE CATALUNYA
1.- Els estatuts de la baronia d'Alguaire de l'any 1330. 65
2.- El conflictiu any 1381 i l'oposició entre Alguaire i Lleida per causa dels regs. Antecedents. 68
3.- La Paeria de Lleida accepta la vila i el monestir d'Alguaire sota el veïnatge de la ciutat. 72
4.- Una querella entre el comte d'Urgell i la Priora d'Alguaire, que esdevingué famosa. 76
5.- El castell i monestir d'Alguaire, residència reial. Demografia, població i llars familiars en la vila a darrers del segle XIV. 79
6.- Alguaire sota el regnat dels primers monarques de la caa de Trastàmara. 84

V.- LA VILA I EL MONESTIR DURANT ELS REGANTS DE JOAN II I FERRAN EL CATÒLIC
1.- Francesquina de Carcassona, la priora d'un llarg destí. 93
2.- Alguaire en la revolta catalana (1460) contra Joan II. 96
3.- Alguaire, el convent i la Paeria joanista després de la caiguda de Lleida. 101
4.- Els bandolers del Pallars. El llegendari Maxicot o "Macot". La reina Joana de Nàpols visita el monestir d'Alguaire. 106
5.- La Baronia durant el regnat de Ferran el Catòlic. Els pagesos d'Alguaire i els remences. Capbrevaments, fogatges i partides de l'horta. 112
6.- Les fundacions religioses i obres d'art de les esglésies de Santa Maria d'Alguaire (monestir), Sant Sadurní i Sant Miquel de Ratera. Les ermites del Merli, Sant Sebastià i Santa Maria de Ratera. Altres aspectes del convent. 115


SEGONA PART

VI.- ALGUAIRE SOTA LA SENYORIA DE PRIORES LLEIDATANES
1.- Les successores immediates de Na Francesquina de Carcassona. El signes del temps. 129
2.- L'esterilitat de l'any 1549 féu rebrostar un antic plet. La Bandera de Lleida contra la priora d'Alguaire. 134
3.- Alguaire entre les Sorites de Balagues i la senyora Olzinelles. Demografia i vida monàstica; les cases residencials de les monges. 141
5.- La Paeria d'Alguaire i el seu veïnatge. Carrers i places de la vila, segons els Capbreus de 1570 a 1590. 155
6.- Rivalitat entre Anna Desvalls i Jerònima de Montgai. La Confraria del Sant Nom de Jesús. De nou els bandolers. 161

VII.- LA BARONIA D'ALGUAIRE DE 1600 A 1640
1.- Noves ordinacions per al monestir. El plet de 1606. Picabaralles amb els homes de Lleida. 167
2.- La visita del Gran Prior Fra Ramon de Berga. Una priora emmetzinada. La norma de Francesc d'Oluja (1618). 172
3.- Els moriscos de Ribagorça. El "Mal Frare". Rivalitat entre Alguaire i Alemnar. 176
4.- La priora Voltor i les disposicions de Pau d'Àger, comanador de Vilafranca. 181

VIII.- DE LA GUERRA DELS SEGADORS AL TANCAMENT DEL MONESTIR
1.- La revolta de 1640 repercuteix al monestir d'Alguaire. Les monges entre Lleida i Barcelona. 185
2.- Situació del monestir en les dues primeres dècades de postguerra. 189
3.- La vila i la comunitat santjoanista en els anys que precediren al tancament del convent. L'economia de nou estabilitzada. 194
4.- Com es realitzà l'extradició de les monges d'Alguaire. 194
5.- Després de l'abandonament de l'Abadia, una nova guerra dinàstica. Mort de Raimunda de Camporrells, la darrera priora resident. Flors de santedat. 209

IX.- ALGUAIRE DINS EL CORREGIMENT DE LLEIDA
1.- L'Ajuntament borbòic. Els veïns d'Alguaire des del Capbreu de 1740. 215
2.- L'esforç per guanyar terra a l'erm, des de 1770 al 1800. El cens del comte de Floridablanca, exponent de progrés. Construcció de l'església nova. 219
3.- La guerra del Francès repercutí força a la vila d'Alguaire. Malgrat tot, continuà la colonització del terme. 229
4.- L'assaig napoleònic suposà per Alguaire una inútil pèrdua de vides humanes i part de la riquesa creada per l'esforç de cinquanta anys de treballs i sacrificis. Problemes entre el poble i els procuradors santjoanistes. 237
5.- Els "malcontents de la Baronia". Restauració de l'antic molí dels Santjoanistes. Alguairencs a la reerca de la relíquia de Sant Faust. 240

X.- APARICIÓ DEL RÈGIM LIBERAL (1835-1900)
1.- Dissolució de la baronia d'Alguaire i naixement del municipi constitucional. 247
2.- Alguaire i les guerres carlins. A la recerca d'una normalitat. Obres públiques. 250
3.- L'Ajuntament i la vila d'Alguaire fins a la Revolució de Setembre (1868). Intents d'integrar el poble al partit judicial de Lleida. 254
4.- Des de la Revolució de Setembre a la restauració alfonsina. 258

XI.- EL SEGLE XX, UNA CENTÚRIA DE CONTRASTOS
1.- Panorama general del nou-cents, entre modernisme, guerres, dictadures, democràcia i intents d'autonomia. 267
2.- El canal d'Aragó i Catalunya, un guany per als regs dels altiplans occidentals del terme. El canal de Pinyana. 273
3.- L'assaig industrial: l'hidroelèctrica d'Alguaire i la "Mata de Pinyana". 275
4.- Producció agrícola. El "boom" del fruiter. Comercialització i crèdits bancaris. L'ensenyament i la població actual.

XII.- GENT D'ALGUAIRE
1.- La gent d'Alguaire a l'època gòtica. 283
2.- Els homes del barroc (segles XVI-XVIII). 292
3.- Els més destacats de l'època contemporània. 296


APÈNDIX DE DOCUMENTS. 303
Índex general
Índex de làmines


EXEMPLAR DISPONIBLE LA BIBLIOTECA DE L'IRMU  Monografies