Els propietaris i l'associacionisme agrari a catalunya (1890-1936)

Autors Planas Maresma, Jordi
Editorial Documenta Universitaria Any 2006 Localització Girona
ISBN/ISSN 84-935231-1-9 Preu 18 € Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.edicionsapeticio.com/botiga.php?accio=llistat&id=
Sumari
Introducció. p. 9

ELS PROPIETARIS I L'ASSOCIACIONISME AGRARI, p. 17

La debilitat de l’associacionisme agrari durant el segle XIX, p. 17

Agrarisme i catalanisme al fi nal del segle XIX, p. 26

La resposta dels propietaris a la mobilització pagesa, p. 34

L'adopció d’un model associatiu interclassista, p. 40

L’IACSI DAVANT LA CRISI AGRÀRIA FINISECULAR, p. 51

La reorganització de l’IACSI a la fi del segle XIX, p. 51

La Unió Agrícola i la Cambra Agrícola de Catalunya, p. 63

El fracàs de la Federació de Gremis Agrícoles, p. 76

L’IACSI i la Lliga de Productors del Principat de Catalunya, p. 85

L'APÈNDIX SOCIAL DE L'IACSI: LA FEDERACIÓ AGRÍCOLA CATALANO-BALEAR, p. 107

La creació de la Federació Agrícola Catalano-Balear, p. 107

L’experiència fallida de la Unión Agraria Española, p. 117

L’impuls de l’associacionisme: la Llei de sindicats agrícoles, p. 131

Altres iniciatives destacables, p. 138

Els congressos agrícoles, p. 146

LA REORDENACIÓ DE L'IACSI AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX, p. 157

Qui eren els dirigents?, p. 157

L’intent de modernitzar l’Institut, p. 167

La implantació social: de l’estancament a l’auge dels anys trenta, p. 188

Defensa patronal i deriva política abans de la guerra, p. 211

CONCLUSIONS, p. 221

Apèndixs, p. 227

Índex de noms de persona i associacions, p. 291

  Monografies