Notes per a la història de les confraries de Mont-roig del Camp

Autors BOADA i ARAGONÈS, Eduard
Editorial Centre d'Estudis Mont-rogencs Any 2006 Localització Mont-roig del Camp
ISBN/ISSN 84-95757-35-4 Preu 10 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Mont-rogencs Contacte
Sumari
FUESTES i GASÓ, Manuel Maria. Compartir, compartir-se. 9

Preàmbul. 13

I.- Bací de Sant Miquel i la Mare de Déu: comptes de 1635-1636. 15

II.- Inventari general de l'església de Mont-roig fet l'any 1666. 18

III.- Aspectes de les confraries mont-rogenques de l'edat moderna. 22
Confraria del Santíssim Nom de Jesús. 22
Confraria de Santa Llúcia. 23
Confraria de Sant Roc. 25
Confraria de la Puríssima Concepció. 27
.- Confraria de la Puríssima Concepció entre 1701 i 1724. 28
Confraria del Roser. 36
.- Activitat de la Confraria del Roser entre 1635 i 1637. 37
Confraria del Santíssim Sagrament (o dels Fadrins). 38
.- Activitat de la Confraria del Santíssim Sagrament. 40
.-.- Període 1635-1637. 42
.-.- Període 1662-1738. 43
Informació a partir de les visites pastorals. 54

IV.- Annex: l'Església Vella de Sant Miquel Arcàngel. 61

V.- Fonts documentals i bibliogràfiques. 63

VI.- Índex onomàstic. 65


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU


  Monografies