El centre històric de Besalú

Autors MIR DEL POZO, Francesc
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Any 1995 Localització Besalú
ISBN/ISSN 84-86239-77-x Preu Estat de publicació
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
Pròleg, p. 13
Introducció, p. 17
La prehistòria, p. 39
La formació de Besalú. 818-957, p. 47
El primer creixement de Besalú. Els comtes de Besalú. El primer romànic. 957-1084, p. 55
El segon creixement. Els comtes de Barcelona. El segon romànic. 1084-1190, p. 77
La consolidació. Els murs nous. El Besalú gòtic. 1190-1383, p. 99
La crisi. 1385-1492, p. 131
La davallada. 1492-1714, p. 149
La reconstrucció. 1714-1809, p. 173
El Besalú nou. 1809-1909. Les transformacions urbanístiques, p. 201
El Besalú actual, p. 237
Membres d'Amics de Besalú i el seu Comtat, 279.

  Monografies