Els Capó, impressors de Mallors (segles XVII-XVIII). Història i catàleg

Autors BOVER, Jaume
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Any 2001 Localització Palma
ISBN/ISSN 84-87026-34-6 Preu 15,03 Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
Presentació. 5

Introducció. Agraïments. 13

HISTÒRIA

ASPECTES BIOGRÀFICS. 17
Miquel Capó i Marterell. 17
Pere Antoni Capó i Santandreu. 19
Miquel Capó i Vallès. 21

L'ACTIVITAT PROFESSIONAL. 23
La botiga i l'obrador. 23
El negoci de la impremta i les edicions a compte propi. 25
Les associacions professionals. 26
Els clients. 29
El paper de l'Impost del Timbre. 30
Impost del Tabac. 31
Impost de l'Aiguardent. 32
Els plets promoguts per la impressió fraudulenta dels almanacs. 32
El plet de Cristòfor Bover contra Pere Antoni Capó per deutes. 33
Les edicions lul·lianes. 36
Les edicions catalanes i llatines. 38
Les edicions popular. 41
Les portades barroques. 47

MIQUEL CAPÓ, GRAVADOR. 51
Algunes obres de Miquel Capó, signades. 52

EL COMPTE DE 1720. 55
Objectiu i contingut. 55
L'activitat de Pere Antoni Capó el 1720. 56
Obres desconegudes. 56
Obres de Llorenç Vallespir per a la Impremta Capó. 56

EL COMPTE DE 1720 I 1725. 59

LA LISTA DE 1754. 61
Objectiu i contingut. 61
Identificació de l'editor. 62
Obres desconegudes. 62
El tipus de lletra. 63
El paper. 64
El relligat. 65
Indicacions sobre l'èxit de venda. 65
La Lista. 66

EL CATÀLEG. 75
Contingut. 75
Identificació. 75
Localització. 75
Obres atribuïdes. 76
Obres no localitzaes. 76
Addicions als catàlegs de Bover, Palau i Aguiló. 76
Obres no citades per Aguiló. 77
Esmenes. 77
Llacunes. 79
Actualitat de les publicacions. 79

CATÀLEG
Pautes per a la consulta. 83
Sigles. 83
1688 - Pere Antoni Sastre i Miquel Capó i Martorell. 85
1688-1719 - Miquel Capó i Martorell. 87
1721-1760 - Pere Antoni Capó i Santandreu. 143
1760-1767 - Miquel Capó i Vallès. 215
Addenda. 221

BIBLIOGRAFIA. 225

ÍNDEXS ANALÍTICS DEL CATÀLEG. 229
Índex de gravadors. 229
Índex onomàstic. 231
Índexs toponímic. 239
Índex de matèries. 241


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies