Art i religió a Consell

Autors VILALLONGA VIDAL, Andreu J.
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Any 1998 Localització Palma
ISBN/ISSN 84-87026-81-8 Preu 14,45 Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
Presentació conseller. 7
Presentació batle. 9

Proemi. 11
1.- Introducció. 11
2.- La qüestió bibliogràfica. 13

L'ARQUITECTURA. 17
1.- Descripció formal. 19
2.- Evolució històrica. 21
3.- L'edifici acutal. 42

LES ARTS PLÀSTIQUES. 65
1.- Els retaules. 67
2.- La problemàtica del Sant Crist. 80
3.- Darreres actuacions sobre el patrimoni. 84

APÈNDIX DOCUMENTAL. 99

BIBLIOGRAFIA. 118


EXEPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies