Les colònies escolars. La colònia escolar Turissa

Autors Villegas Espín, Almudena
Editorial Ajuntament de Tossa Any 2006 Localització Tossa de Mar
ISBN/ISSN Preu 10 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Tossencs Contacte
Sumari
1. Introducció. 15

2. Situació educativa (1900-1939) a Espanya i Catalunya. 17

3. Aparició de les colònies escolars. 27

3.1 Què són les colònies escolars. 27

3.2 Aparició i desenvolupament de les colònies escolars. 27

4. Ajuntament de Barcelona. Creació i expansió de les colònies escolars

4.1 L'Educació a Barcelona. Escoles de l'Ajuntament de Barcelona. 31

4.2 Creació de les colònies escolars. 34

4.3 Finalitat de les colònies escolars. 36

4.4 Paper de l'educador a les colònies escolars. 42

4.5 Desenvolupament de les colònies escolars de l'Ajuntament de Barcelona. 46

5. La colònia escolar Turissa de Tossa de Mar

5.1 Artur Martorell. 55

5.2 Artur Martorell i les colònies escolars: la colònia escolar Vilamar, de Calafell, i la colònia escolar Turissa, de Tossa de mar. 57

5.3 La població costanera de Tossa de Mar. Per què es va escollir aquest poble gironí com a escenari d'unes colònies escolars. 60

5.4 La colònia escolar Turissa, creada l'any 1930 a Tossa de Mar i organitzada fins a l'any 1935. 62

5.5 Acampades de l'any 1933 al 1935. 93

6. Com va viure la població de Tossa aquestes colònies escolars. Quins records en té. 113

7. Reflexions finals. 117

Annexos

Annex 1. 121

Annex 2. 124

Annex 3. 128

Annex 4. 132

Annex 5. 139

Annex 6. 140

Annex 7. 143

Annex 8. 150

Annex 9. 156

Annex 10. 157

Annex 11. 168

Annex 12. 169

Annex 13. 174

8. Referències bibliogràfiques. 177

  Monografies