Tots els noms. Víctimes de la Guerra Civil al Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf)

Autors ARNABAT MATA, Ramon (coord. i dir.)
Editorial IE Penedesencs Any 2010 Localització Vilafranca del Penedès
ISBN/ISSN 978-84-15017-01-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte
Sumari
Presentació. 9

Tots els noms de les víctimes mortals de la Guerra Civil al Penedè. 15

Dades generals. 17
- Les víctimes foranes. 17
- Les víctimes penedesenques. 17

Les víctimes del front: els combatents. 20
- Combatents morts per comarques. 20
- Els combatents i els diferents fronts de combat. 23
- Els anys de la mort dels combatents. 27
- L'edat dels combatents morts. 28

Població civil morta a causa d'accidents i accions de guerra. 31
- Població civil morta a causa de bombardeigs franquistes. 31
- Població civil morta a causa d'accidents derivats de la guerra i altres causes. 33

Víctimes de la repressió a la rereguarda republicana. 34

Victimes de la repressió franquista. 40

Víctimes de la Guerra Civil al Penedès amb veïnatge a d'altres comarques i províncies. 46

Les fosses de la Guerra Civil al Penedès. 49

Metodologia i fonts. 54
- Les fonts judicials: el Registre Civil i el Jutjat de Primera Instància. 58
- La documentació municipal. 60
- Les fonts de la justícia militar. 60
- La Causa General. 61
- Els registres dels hospitals i dels cementiris. 62
- La memòria oral. 62
- La bibliografia. 62
- Altres fonts. 63

Aproximació al cost humà de la Guerra Civil al Penedès. 64

Conclusions. 82


Relació de víctimes de la Guerra Civil al Penedès. 85

Abreviatures i sigles de les fonts utilitzades. 87

Alt Penedès. 91

Baix Penedès. 181

Garraf. 229

Bibliografia. 269

  Monografies