Pobresa i marginació a la Catalunya il·lustrada. Dides, orfes i hospicians,

Autors Miquel Borrell i Sabater
Editorial Centre d'Estudis Selvatans : Galerada Any 2002 Localització Sta. Coloma de F. : Cabrera de Mar
ISBN/ISSN 84-932254-4-4 Preu 25 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte Arxiu Comarcal de la Selva. Tel.: 972 84 21 46
Sumari
Prefaci, per Joaquim Nadal i Farreras. 9

I.- CATALUNYA I EL SEGLE XVIII. 15

II.- POBRESA I CARITAT. 27
Concepte i classes de pobres. 27
- Les causes de la pobresa setcentista. 33
- La quantificació dels pobres. 34
- La pobresa al segle XVIII. 38
- La pobresa estructural. 38
- La pobresa municipal. 44
- La pobresa conjuntural. 53

III.- L'ALMOINA I LA CARITAT. 65
El concepte de caritat. 67
El maridatge de les donzelles. 70
Les almoines del pa. 80
Les almoines del vestuari. 85
El sistema hospitalari. 8

IV.- ELS EXPÒSITS. 99
La preocupació per l'expòsit: l'interès dels coetanis. 108
La preocupació per l'expòsit: la historiografia actual. 112
Les causes dels abandonaments. 119
- Els sistemes no naturals d'eliminació: avortament i ofegament. 119
- Fills del pecat o fills de la pobresa? 123
- La família i els fills del pecat. 131
- La família i els fills de la pobresa. 153
La quantificació dels expòsits. 162

V.- LA GEOGRAFIA DE L'ABANDÓ. 173
- La problemàtica de l'origen geogràfic. 175
- L'abandonament segons el tipus d'hàbitat. 177
- La geografia comarcal de l'abandonament. 180
La mecànica de l'abandonament. 193
El temps de l'abandonament. 200
La problemàtica del trasllat. 201
La mortalitat dels expòsits. 210
- Les causes de la mortalitat. 213
- La mortalitat dins l'hospital. 219
- La mortalitat amb les dides externes. 226
Estabilitat de l'alletament, 1708-1798. 227
El finançament dels expòsits. 234
- Qui ha de vetllar pels expòsits? 234
- Qui ha de mantenir l'expòsit? 237
- El finançament dels expòsits. 240

VI.- LES DIDES. 255
La polèmica il·lustrada del didatge. 257
Les dides de l'hospital de Santa Caterina de Girona. 257
El mercat de la llet. 271
- La família de les dides externes. 275
- L'origen geogràfic de les dides. 279
- Les qualitats de les dides. 282
- Les trampes de les dides. 288
-- Les trampes socials. 290
-- Les trampes higienicosanitàries. 294
- L'alletament dels expòsits. 300
- La justificació del didatge hospitalari. 309

VII.- EL DESTÍ DELS EXPÒSITS. 315
Què fer dels expòsits? 317
Les adopcions i els afillaments. 322
Cap a l'hospici. 330

VIII.- LA CARITAT I EL TANCAMENT DE POBRES. 335

IX.- LA SOLUCIÓ IL·LUSTRADA: ELS HOSPICIS. 347

X.- L'HOSPICI DE GIRONA. 355
Els orígens de l'hospici: l'almoina del pa i la casa de misericòrdia. 357
La fundació de l'hospici i les lluites institucionals. 362
El finançament de l'hospici. 380
- Les dificultats econòmiques de l'hospici. 380
- Els ingressos de l'hospici. 382
- Les despeses de l'hospici. 386
- El balanç econòmic de l'hospici. 388
L'oposició gironina a l'hospici. 391
- Les malfiances dels pobles gironins. 391
- Els enemics de la ciutat. 397
- Les reticències generals a l'hospici. 401
El funcionament de l'hospici. 408
- Qui ha d'anar a l'hospici? 408
- La recollida dels hospicians. 412
- La distribució geogràfica dels hospicians. 419
- El nombre d'hospicians. 420
- L'edat dels hospicians. 430
- L'educació dels hospicians. 436
- La vida a l'hospici. 438
La sortida de l'hospici: fugues, criades i aprenents. 448
- Les estades a l'hospici. 448
- Les fugues. 452
- El maridatge de donzelles. 455
Les fàbriques de l'hospici. 463
- L'origen de les fàbriques. 463
- El funcionament de les fàbriques. 469
- La fàbrica de mitges de cotó. 471
- La fàbrica de llenceria i cotonines. 472
- La fàbrica de la parairia. 473
- L'evolució econòmica de les fàbriques. 474
La decadència de l'hospici. 478
- La Guerra Gran. 478
- L'intent de desamortització del 1798. 483
- El pas dels expòsits de l'hospital de Santa Caterina a l'hospici. 486
- La dissolució de la junta de l'hospici. 490
De la caritat cristiana a la beneficència pública. 492

XI.- CLOENDA. 497

APÈNDIX. 507
1.- Llistat d'almoines del corregiment de Girona. Anys 1772-1774. 509
2.- Relació d'hospitals al corregiment de Girona el segle XVIII, d'acord amb les visites pastorals efectuades del 1727 al 1777, de les respostes dels pobles al corregidor el 1774 i del viatge de Francisco de Zamora l'any 1790. 518
3.- Romance entretingut hont se reciten las fatigas y treballs que pàssan los casats, curts de haveres; Declarant quant y a quina edat se poden casar los pobres, que per als richs tota hora és bona. 531
4.- Informe de l'Ajuntament de Girona sobre els problemes que planteja el repartiment de l'almoina del pa a la ciutat de Girona (20-III-1734). 537
5.- L'hospici com a lloc de càstig i reclusió femenina. 540
6.- "Relación de las fábricas que tiene la Real casa Hospicio i Misericordia de la Ciudad de Gerona. Año de 1784". 543
7.- Mètode per a fer treballar les hospcianes en les fàbriques de l'hospici de Girona, 8 d'abril del 1788. 546
8.- Certificació de Josep de la Valette, administrador de l'Hospici de Girona, feta el 20 de juny del 1797 per tal d'afegir a la petició feta al rei pels fabricants de cotó. 549
9.- Llistat dels pobles d'origen dels expòsits, per pobles i comarques. 541
10.- Listat dels pobles d'origen dels hospicians, per pobles i comarques. 557

BIBLIOGRAFIA. 565

ÍNDEX ONOMÀSTIC. 585


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies