Guerra civil i franquisme. Seixanta anys després

Autors Narcís Figueras i Antoni Reyes
Editorial Centre d'Estudis Selvatans Any 2000 Localització Santa Coloma de Farners
ISBN/ISSN 84-921956-3-0 Preu 14 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte Arxiu Comarcal de la Selva. Tel.: 972 84 21 46
Sumari
FIGUERAS, Narcís; REYES, Anoni. Presentació. 7

CONFERÈNCIA

BERGA, Miquel. Els escriptors anglesos i l'impacte internacional de la Guerra Civil. 15

PONÈNCIES

PUJADAS, Joan J. La recuperació de la memòria col·lectiva: reflexions metodològiques sobre Guerra Civil i franquisme. 33

MAYMÍ, Josep. L'organització política i la dinàmica repressiva: la gestió dels comitès antifeixistes. 49

DOLL, Rubén. El primer èxode: la fugida d'una classe dirigent l'any 1936. 69

FRUTOS, Pilar. Vells, dones i criatures: l'associacionisme i la defensa passiva. 97

ROS, Josep; TURRÓ, Xavier. Els refugiats de la Guerra Civil al Gironès i el Pla de l'Estany (1936-1939). 111

ARAGÓ, Narcís-Jordi. 1939, l'any zero a les comarques gironines. 135

CLARA, Josep. El personal polític. 157

GAVALDÀ, Antoni la Causa General com a font historiogràfica per estudari la repressió franquista. 165

MARQUÉS, Salomó. Ensenyament republicà vs. ensenyament franquista: la repressió del magisteri. 175

SANTACANA, Carles. L'impacte del franquisme en la cultura catalana. 197.

COMUNICACIONS

CARLES, Francina. La reraguarda a Girona. 211

FORT, Joan. Els informes dels italians: cronologia de l'ocupació. 221

DOLL, Rubèn. El cas de la SAFA. La recuperació d'una indústria blanenca després dels bombardeigs de la Guerra Civil. 225

ILLA, J.; MARTÍ, D.; RUEDA, J.M. La revolució del 36 i la Guerra Civil a Arbúscies. 230

BOTA, Josep. Blanes, any zero: cartes d'un militar cenetista condemnat a mort. 236

DOLLA, Rubén. Aproximació al personal polític de Blanes a l'inici del franquisme. 244

SOLÉ, Lluís. Bescanó, Guerra Civil i mal veïnatge. 253

DE LA TORRE, A.; HERNÁNDEZ, J.A.; PADILLA, J. L'ensenyament a Lloret durant la II República. L'afer del Palau de Cultura. 266

CASTELL, Edmon; FALCÓ, Lluís. Els llocs de la batalla de l'Ebre. 285


TAULA RODONA

ADROHER, Antònia; BRUNET, Josep; LLOBET, Francesc; ROSA, Carmel; ZURITA, Nicolau. Memòria i oblit de la Guerra Civil i el franquisme (coordinada pels periodistes Pau Lanao i Carme Vinyoles). 291


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies