De la Mediterrània a l'Atlàntic. Navegació i comerç a Tossa (1759-1814)

Autors Mario Zucchitello Gilioli
Editorial CES : CET Any 2004 Localització Sta. Coloma de F. : Tossa
ISBN/ISSN - Preu 21 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte Arxiu Comarcal de la Selva. Tel.: 972 84 21 46
Sumari
LES FONTS DOCUMENTALS

Abreviatures. 23

Equivalència de les monedes que s'esmenten al llarg de l'estudi. 24

Equivalència dels principals pesos, mides i mesures. 24

DEMOGRAFIA

1.- Els tossencs a la segona meitat del segle XVIII
1.1.- El nombre d'habitants segons els censos. 27
1.2.- La població segons les dades dels llibres parroquials. 31
1.3.- La població segons les professions. 35

ELS MITJANS DE TRANSPORT

1.- Els vaixells. 45
1.1.- Llaüts. 47
1.2.- Llondros. 50
1.3.- Pincs. 52
1.4.- Xabecs. 56
1.5.- Canaris. 58
1.6.- Tartanes. 61
1.7.- Pollancres. 63
1.8.- Bergantins. 63
1.9.- Sageties. 66
1.10.- Fragates. 68

2.- Vaixells matriculats a Tossa. 72

ELS PROTAGONISTES DE LA NAVEGACIÓ I DEL COMERÇ

1.- Els patrons. 77
1.1.- Els pilots. 79
1.2.- Els mariners. 85
1.3.- Els comerciants. 89

COMERÇ I NAVEGACIÓ

1.- Comerç i navegació a la Mediterrània i a l'àmbit peninsular. 93
1.1.- El comerç de la llenya i del carbó. 93
1.2.- Miquel Nogueras Moré, comerciant (1744-1796). 96
1.3.- Els negocis dels germans Joan i Francesc Moré Gelpí. 99
1.3.1.- La Companyia de Tossa i Vilanova i la Geltrú. 99
1.3.2.- Participacions en negocis marítims. 105
1.3.3.- Francesc Moré Gelpí, administrador d'inversors gironins. 107
1.3.4.- La nova barca de tràfic. 108
1.3.5.- Anxoves i sardines salades. 110
1.4.- Els Colombí. 112
1.5.- Uns exemples de cabotatge i comerç. 115
1.5.1.- Joan Moreu Alguer i Joan Moreu Cané, pare i fill. 115
1.5.2.- Miquel Nogueras Vilar, patró-comerciant. 122
1.6.- El comerç amb Alacant. 130
1.7.- Relacions amb Motril. 133
1.8.- Comerç amb la costa francesa. 139
1.8.1.- Marsella. 139
1.8.2.- La fira de Bellcaire (Beaucaire). 140
1.9.- El comerç amb Itàlia. 145
1.9.1.- Gènova. 145
1.9.2.- Liorna. 150
1.9.3.- Civitavecchia i Roma. 151
1.9.3.1.- Jaume Moré Macaya. 154
1.9.3.2.- Bartomeu Cané Blanch i Benet Nogueras Moré. 163
1.9.3.3.- Jaume Moré Costa. 169
1.9.3.4.- Pere Vilaseca Pujades i Sebastià Vilaseca Bosch. 178
1.9.4.- Altres ports italians.
1.10.- Pescadors i negociants tossencs a Galícia. 187
1.11.- A l'altra banda de la Mediterràni. 196
1.11.1.- La companyia "Vicenç Bosch i Cia" a Orà. 195

2.- Els tossencs a la Carrera d'Amèrica. 219

2.1.- Cadis, cruïlla econòmica mundial. 219
2.2.- Els decrets de 1756 i 1778. 222
2.3.- Comerciants tossencs a Amèrica. 223
2.3.1.- Tomàs Vidal Rey a Guatemala. 235
2.3.2.- Els Maymí a Puerto Rico. 242
2.3.3.- L'expedició al Río de la Plata de Rafael Dalmau i Cia. 244
2.3.4.- La companyia Gil, Rafael i Francesc Dalmau a Puerto Rico. 251
2.3.5.- Joan Bas Fonalledas, comerciant. 258
2.4.- Patrons i capitans a la Carrera d'amèrica. 260
2.4.1.- Rutes i viatge. 260
2.4.2.- Jacint Mont mont. 271
2.4.3.- Bartomeu Rabassa Pujals i Bartomeu Pujals Rabassa. 272
2.4.4.- Bartomeu Mont Rabassa. 284
2.4.5.- Grau Aligós Prats. 315
2.4.6.- Francesc Cassaní Morell. 316
2.4.7.- Els Esteva-Llach, comerciants i navegants. 318
2.4.7.1.- Grau Esteva-Moré Llach. 318
2.4.7.2.- Grau Esteva-Llach Gelpí. 323
2.5.7.3.- Ramon Esteva-Llach Gelpí. 328
2.4.7.4.- Grau Esteva-Llach Rabassa. 332
2.4.8.- Grau Costa. 339
2.4.9.- Grau Mont Font. 399
2.4.10.- Jaume Moré Viallonga i Joan Moré Vilallonga. 366
2.4.11.- Benet Vilar Bordas. 395
2.4.12.- Benet Gotall Colombí. 407
2.4.13.- Jaume Moré Costa i Benet Nogueras Moré. 414

DESENVOLUPAMENT URBÀ

1.- La gran expansió urbanística. 419

2.- La construcció de la nova església parroquial de Sant Vicenç màrtir. 422

3.- Construcció de l'hospital de Sant Miquel. 46

CONCLUSIÓ. 443

APÈNDIX DOCUMENTAL

BIBLIOGRAFIA. 561

ÍNDEX ONOMÀSTIC. 571

ÍNDEX TOPONÍMIC. 591


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies