Homínidis a la Selva. L'evolució biològica i cultural dels primers humans de les comarques de Girona

Autors Joan Garcia i Kenneth Martínez
Editorial Centre d'Estudis Selvatans : Taller d'Hi Any 2003 Localització Sta. Coloma de F. : Maçanet de la Selva
ISBN/ISSN 84-921956-5-7 Preu 20 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte Arxiu Comarcal de la Selva. Tel.: 972 84 21 46
Sumari
CANAL I ROQUET-JALMAR, Josep; CARBONELL I ROURA, Eudald. Pròleg. 13

SANCHIZ GUERRERO, Néstor. Presentació. 17

Introducció. 19

L'arqueologia i els arqueòlegs. 21
- Els paradigmes científics. 22
- La cronologia. 26
- Les ciències afins a l'arqueologia. 27
- La classificació dels artefactes lítics. 31
- Les corrents interpretatives. 34
- La metodologia de camp. 40

Les adquisicions biològiques i culturals dels humans. 43
- El cervell. 44
- El llenguatge. 46
- L'art. 50
- La transcendència de la vida. 52
- El foc. 54

LORENZO MERINO, Carles. Evolució humana i primers habitants de la comarca de la Selva. 59
- La família dels homínids. 39
- Els humans arriben a Europa. 61
- Els fòssils humans de Catalunya. 70

Història del paleolític inferior i mitjà a Catalunya. 73
- Els jaciments de la Selva en el context de les investigacions paleolítiques a Catalunya. 73
- Les descobertes dels jaciments peleolítics de la Selva. 83

MADURELL MALAPEIRA, Joan. Els grans mamífers del Plistocè català. 89
- La fauna del Plistocè inferior. 89
-- Els carnívors.
-- Els herbívors.
- La fauna del Plistocè mitjà. 96
-- Els carnívors.
-- Els herbívors.
- La fauna del Plistocè superior. 100
-- Els carnívors.

La caça dels homes del Paleolític. 105
- Les evidències arqueològiques. 107

ALLUÉ MARTÍN, Ethel; BURJACHS CASES, Francesc. Paleobotànica de la comarca de la Selva. 117
- Tècniques i mètodes. 117
-- Palinologia.
-- Macrorrestes vegetals.
-Vegetació actual de la comarca de la Selva. 123
-- La sureda.
-- L'alzinar litoral.
-- L'alzinar muntanyenc.
-- Les rouredes seques.
-- La fageda.
-- Boscos de ribera.
-- Altres comunitats aigualoses
-- Epíleg.
-Evolució de la vegetació durant el Plistocè a la comarca de la Selva. 128
- Aspectes antròpics de la paleobotànica: aportacions. 129

L'arqueologia de superfície. 133
- Els jaciments en superfícies. 133
- Les prospeccions com a mètode de treball. 135
- Metodologia de les prospeccions realitzades a la comarca de la Selva. 137

VALLVERDÚ I POCH, Josep; GARCIA GARRIGA, Joan; MARTÍNEZ MOLINA, Kenneth. La geologia de la comarca de la Selva. 141
- Context geològic i geomorfològic de la Selva. 141
- Geologia i geografia de la comarca de la Selva. 141
- El Quaternari de la Selva. 151
- Dipòsits de pendent i dels pediments de la Selva. 151

Els jaciments del Paleolític inferior i mitjà de la comarca de la Selva. 153
- La problemàtica dels primers pobladors d'Europa i la seva tecnologia. 157
- Els primers jaciments de la Península Ibèrica. 158
-- Atapuerca TD6
-- Fuente Nueva 3 i Barranco León 5
- Les primeres tecnologia. 160
- Els primers pobladors de la Selva en el Plistocè inferior: els jaciments de mode 1 o olduvaians. 161
- Els caçadors-recol·lectors de aixelians de la Selva en el Plistocè mitjà: els jaciments de mode 2 o aixelians. 164
-- La cultura aixeliana a la comarca de la Selva.
- Els homes de Neandertal de la Selva en el Plistocè superior: els jaciments de mode 3 o musterians. 182
-- Problemàtiques arqueològiques sobre el Paleolític mitjà.
-- El Paleolític mitjà a la Península Ibèric.
-- El Paleolític mitjà a les comarques de Girona.
-- El Paleolític mitjà a la Selva.

El jaciment del Paleolític mitjà del Puig Marí. 201
- Localització del jaciment. 201
- Context geològic i estratigràfic. 202
- Anàlisi palinològica. 206
- El registre lític. 207
- Principis teòrics del mètode levallois. 210
- El mètode levallois al Puig Marí. 214
- Conclusions. 214

Bibliografia comentada. 217

Agraïments. 229


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies