Aquae Calidae. Presència romana a la Selva

Autors Jordi Merino, Josep M. Nolla i Marta Santos
Editorial Centre d'Estudis Selvatans : Consell Com Any 1994 Localització Santa Coloma de Farners
ISBN/ISSN 84-605-0748-3 Preu 13,22 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte Arxiu Comarcal de la Selva. Tel.: 972 84 21 46
Sumari

PRÒLEG, p. 7
INTRODUCCIÓ, p. 11
EL CONTEXT GEOFRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA SELVA, p. 17
L'AGER D'AQUAE CALIDAE, p. 21
EL MUNICIPI D'AQUAE CALIDAE. FACTORS DETERMINANTS DEL SEU DESENVOLUPAMENT COM A NUCLI URBÀ, p. 37

El nucli actual de Caldes de Malavella, p. 37
Les aigües termanls, p. 44
Les instal·lacions balneàries d'època romana, p. 46

EL PUIG DE LES ÀNIMES, p. 51

Història de la investigació, p. 51
Descripció de les troballes, p. 52

LES TERMES ROMANES DEL TURÓ DE SANT GRAU, p. 57

Història de la investigació, p. 51
Descripció de les restes de l'edifici termal, p. 61

1.- La piscina central, p. 62
2.- La galeria portificada, p. 63
3.- La crugia meridional, p. 66
4.- Les dependències del sector est, p. 68
5.- El sector occidental, p. 71
6.- Tècnica constructiva, p. 74
7.- Restitució de les voltes, p. 78

Reformes posteriors i abandonament de l'edifici, p. 81
Reaprofitaments moderns de les antigues termes, p. 84

ALTRES TROBALLES D'ÈPOCA ROMANA AL NUCLI DE CALDES, p. 111

Sondejos realitzats a la zona de Sant Grau, P. 111
La col·lecció Masllorens, p. 112
Troballes diverses fetes a Caldes, p. 114

NECRÒPOLI DEL CARRER DE SANT ESTEVE, p. 121
CONCLUSIONS GENERALS, p. 133
BIBLIOGRAFIA, p. 139

ANNEX 1: Descripció dels treballs arqueològics realitzats a les termes del Turó de Sant Grau (Caldes de Malavella), p. 149

ANNEX 2: La primera implantació del conjunt termal del Turó de Sant Grau. Proposta de restitució del projecte teòric de l'edifici i causes de la seva alteració, p. 166

VOCABULARI, p. 191

  Monografies