Notes de societat (La Selva 1768-1862)

Autors Rosa Congost Colomer
Editorial Centre d'Estudis Selvatans : Consell Com Any 1992 Localització Santa Coloma de Farners
ISBN/ISSN 84-600-8039-0 Preu 13,22 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte Arxiu Comarcal de la Selva. Tel.: 972 84 21 46
Sumari
PRESENTACIÓ. 7

PREFACI. 9

INTRODUCCIÓ. 11

ELS MILLORS PARTITS DE LA SELVA

-ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS. 17
Les clàusules dels capítols matrimonials. 22
De l'anomenada "libertat de testas". 31
Els "dots morals" de les bones famílies. 38

-ANÀLISI DE LES ALIANCES MATRIMONIALS. 43
Primera aproximació a l'anàlisi. 44
Anàlisi dels oficis. 46
La gran dispersió geogràfica. 58
L'anàlisi quantitativa dels dots. 64

- ELS MILLORS PARTITS DE LA SELVA. 73
Període 1768-1799. 74
Període 1800-1829. 88
Període 1830-1862. 105

LA COMPRA-VENDA DE TERRES

-TENDÈNCIES GLOBALS. 139
Anàlisi global de les compra-vendes no inferiors a 1000 lliures. 143
Què eren mill lliures "de terra"? 146
El lloc de residència dels venedors i dels compradors. 152

-ANÀLISI DE CASES PARTICULARS. 159
Període 1768-1784. 160
Període 1785-1799. 171
Període 1800-1814. 182
Període 1815-1829. 187
Període 1830-1844. 198
Període 1845-1862. 205

EPÍLEG I RECORDATORI. 235


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies