Els carrers de Calafell

Autors Tetas i Palau, Lluís
Editorial IEP Any 1997 Localització Vilafranca
ISBN/ISSN 84-86933-52-8 Preu 9,00 Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte Pilar Tarrada
Sumari
Pròleg
Introducció
Gènesi i contingut del treball
Qüestions de metodologia
Criteris d’expressió dels topònims urbans
Abreviacions utilitzades
Agraïments
Els carres de Calafell. Un model de creixement urbanístic i d’establiment de toponímia urbana
La formació del nucli medieval
La primera expansió urbanística
Els primers eixamples del poble
La venda del clos de la Rectoria
Les botigues de la Platja i les hisendes, les carreteres i els camins del terme durant el s. XIX
El creixement del barri de la Platja
L’arribada de la Democràcia i els canvis de noms
El naixement d’urbanitzacions
Conclusions
Apèndix I. Plànols d’evolució històrica del municipi
Apèndix II. Diccionari de les vies urbanes de Calafell
Contingut del diccionari
Criteris d’ordenació
Estructura de les entrades
Diccionari de les vies urbanes de Calafell
Índex del diccionari
Apèndix III. Les urbanitzacions del terme de Calafell
Apèndix IV. Mapes actuals del terme de Calafell
Notes
Bibliografia
Llibres
Publicacions periòdiques
Arxius i documents consultats

  Monografies