Sant Just Desvern: aproximació a quaranta anys de vida local (1939-1979)

Autors Malaret Amigó, Antoni
Editorial Any 1997 Localització Sant Just Desvern (Barcelona)
ISBN/ISSN 84-920473-3-x Preu 9,02 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Santjustencs Contacte 600 600 662
Sumari
Introducció ......................................................................... 8
L'ocupació del territori català per les tropes franquistes
La repressió franquista .................................................... 11
Repressió cultural i condicions de vida ............................... 21
Reconstrucció de la parròquia ........................................... 26
Notes ............................................................................ 32
Consolidació del règim del general Franco
La lenta recuperació ........................................................ 35
Reactivació econòmica i social .......................................... 41
L'Ateneu: la difícil supervivència ....................................... 48
Reacció al franquisme. La clandestinitat ............................ 50
Notes ............................................................................ 57
Creixement urbà, industrial i demogràfic
Sortida de la crisi: obres, indústries i immigració ................ 61
Festejos reinstaurats i costums desapareguts .................... 73
L'Ateneu: rellançament social. Altres activitats ................... 78
Notes ........................................................................... 82
El pla d'estabilització. Una societat canviant
Repercusions locals del pla d'estabilització ........................ 85
Iniciatives culturals, socials i associatives ......................... 93
Notes ........................................................................... 101
De la fi del franquisme a la transició
Del creixement material a la crisi econòmica ..................... 103
El Congrés de Cultura Catalana i activitats polítiques ......... 110
Notes ........................................................................... 124
Final ................................................................................ 127
Annex documental ............................................................ 129
Índex Onomàstic .............................................................. 165


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies