Ales lleials

Autors Lluís OROZCO DELCLÒS
Editorial Grup de Recerques de les Terres de Ponent; Associació d'Aviadors de la República Any 2021 Localització Sant Martí de Maldà; Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-09-24316-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Grup de Recerques de les Terres de Ponent Contacte
Sumari
Miquel TORRES BENET. Preàmbul. 8
Jordi PIQUÉ I PADRÓ. Presentació. 10
Rafael DE MADARIAGA FERNÁNDEZ. Pròleg. 12
Lluís OROZCO DELCLÒS. Prefaci. 14
1. Context històric. 19
2. Aviadors per a una nova Força Aèria. 30
3. Escola militar de pilots de Kirovabad. 38
4. Tornada a Espanya. 48
5. Els avions. 54
6. Els aeròdroms. 62
7. La 4a Esquadrilla de "Xatos". 70
8. Vols sobre Tarragona. 78
9. Episodi de la Batalla d'Alfambra. 84
10. Front d'Aragó. 108
11. Des de les bases de Llevant. 124
12. Front de Catalunya. 128
13. De nou al Llevant. 134
14. Història dins la història: Etelvino Vega. 142
15. Fi de la Guerra Civil. 150
16. Danys col·laterals: la família. 154
17. La Gran Guerra Pàtria. 168
18. Després de la 2a Guerra Mundial. 190
19. Activitat universitària. 196
20. Retrobament amb la família. 198
21. La mort de Salvador Allende. 202
22. Retorn a Tarragona. 206
23. Epíleg. 212
24. Índex onomàstic d'aviadors citats. 216
25. Bibliografia. 220

  Monografies