Homenatge a Josep Salord i Farnés. Textos i estudis

Autors Ismael PELEGRÍ I PONS (ed.)
Editorial Institut Menorquí d'Estudis Any 2020 Localització Menorca
ISBN/ISSN 978-84-15291-74-9 Preu 18€ Estat de publicació Disponible
Centre Institut Menorquí d'Estudis Contacte
Sumari
Presentació. 7

PONÈNCIES. 13
Joan Francesc LÓPEZ CASASNOVAS. Josep Salord i Farnés, el català de Menorca. 15
Joan FEBRER. El Sr. Pepe Salord, capellà diocesà de Menorca. 45
Josefina SALORD RIPOLL. La projecció exterior de Josep Salord i Farnés a través de l'epistolari editat per Joana Moll Capó. 69
Miquel Àngel CASASNOVAS. Josep Salord i Farnés i la seva aportació a la historiografia menorquina. 107
Antoni-Joan PONS. Josep Salord i Farnés i la literatura. 129
Andreu VIDAL. Llengua i litúrgia segons Josep Salord i Farnés: entre les espardenyes i les sabates de xarol. 151
Jaume MASCARÓ. Recerca de fonts orals. La narració del Sant Traspàs. 173

TAULA RODONA. 187
Josep SASTRE. Records. 189
Joan PONS MOLL. Josep Salord i Farnés i es Migjorn. 195
Andreu VIDAL. Actitud i exemple. 201

FOTOGRAFIES. 207

ANNEXOS. 221
L'homenatge de Joventuts Musicals de Menorca a Josep Salord i Farnés arran de la seva mort. 223
Versió mecanografiada C del Sant Traspàs (Fons Josep Salord i Farnés). 247
Els articles de la "batalla de les misses en vernacle". 251

  Monografies