Terra, protoindústria i població a Igualada, c. 1680-1829

Autors Julie MARFANY
Editorial Associació Història Rural Any 2020 Localització Girona
ISBN/ISSN 9788499845371 Preu 21€ Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Capítol 1. Tornar-se a plantejar la transició al capitalisme.

Capítol 2. Una transició al capitalisme agrari?

Capítol 3. La protoindústria i els orígens de la revolució industrial.

Capítol 4. Formació de famílies i creixement demogràfic.

Capítol 5. La producció dins l’economia familiar.

Capítol 6. El consum dins l’economia domèstica.

Conclusions.

  Monografies