L'Auca de jocs d'Ascó

Autors Biel PUBILL SOLER
Editorial Associació Cultural Lo Llaüt Any 2021 Localització Ascó
ISBN/ISSN 978-84-09-28315-6 Preu 10€ Estat de publicació Disponible
Centre Associació Cultural Lo Llaüt Contacte
Sumari
El llibre, de 82 pàgines, fa un repàs dels jocs que, suposadament, es coneixien a la Catalunya del darrer terç del segle XVII fins arribar als nostres dies, i ho fa a partir de la comparació, anàlisi i interpretació de les il·lustracions que apareixen als 48 rodolins de la coneguda auca "Jochs d’infantesa" (1674), que el folklorista Joan Amades va recollir i publicar el 1947 amb el nom de Jocs de la mainada.

El llibret, que té una clara intenció divulgativa, presenta més de 70 jocs o entreteniments profusament il·lustrats, la majoria amb fotografies de tallers i activitats que programa periòdicament Lo Llaüt, alhora que dedica les darreres pàgines a proposar un seguit d'activitats i recursos pedagògics per a la seva aplicació en l'àmbit de l'educació formal com de l'educació en el lleure.

- Les dues primeres pàgines expliquen el motiu de la recerca -l'auca de jocs de la mainada publicada per Joan Amades- i apunta els objectius i descriu la metodologia utilitzada.
- Es presenten les 48 vinyetes de l'auca de jocs, les quals es contextualitzen, es comparen amb altres il·lustracions, s'interpreten els jocs i es proposen maneres de jugar acompanyades de moltes fotografies actuals.
- A les dos darreres pàgines es donen orientacions i es presenten experiències i activitats que es poden posar en pràctica en un context educatiu.
- Al final hi ha la bibliografia, altres fonts i recursos de consulta.

  Monografies