Una llampada viva. Fars i farolers menorquins

Autors Raquel INIESTA I BENEDICTO
Editorial Institut Menorquí d'Estudis Any 2021 Localització
ISBN/ISSN 978-84-15291-68-8 Preu 20€ Estat de publicació Disponible
Centre Institut Menorquí d'Estudis Contacte
Sumari
Nota de l'autora. 11
Sobre la llengua. 13
Glossari de fars a la menorquina. 16
Set fars, múltiples veus. 19

Cada vespres, a l'illa de Menorca. 28

Part I. Parlen els faroners: els darrers habitants i els seus fars. 33
Favàritx i el seu darrer faroner: Sebastià Pons. 38
- Domingo Natta, rememorat pel seu fill. 78
Illa de l'Aire: Manolo Giménez, faroner més antic de Menorca. 81
Illa de l'Aire: Sebastià Fuxà retorna a l'illa. 102
Artrutx i el seu darrer faroner: José María Martínez "Tote". 117
Cavalleria: el seu darrer habitant i faroner actual, José Barthelemy. 131
De fill de Cavalleria a faroner actual: Damià Coll. 157
- Bernat Coll, rememorat per la seva vídua. 173
Far de Sant Felip i Julio Candeira. 178
- Aurelio Zacarías Naranjo, rememorat pel seu fill. 206
Artrutx, punta Nati i sa Farola: tres dies de feina als fars de Ciutadella. 212
- José María Seguí, rememorat pels seus companys farolers. 229
Un regal. La filla de l'Aire: Francisca Salas. 231

Part II. Parlen les administracions i els actuals gestors dels fars. 245
Sis sigles per a set fars: graus de protecció del sòl recomanades de conèixer. 247
De qui són els fars? 249
Què cuiden els faroners ara... i fins quan? 251
En quin moment es troben els fars? 252
Fars amb usos: els casos de Cavalleria i Artrutx. 257
I la resta de fars? Favàritx, Nati, illa de l'Aire, sa Farola i Sant Felip. 269

Part III. Parla el poble: A mi m'agradaria que els edificis dels fars de Menorca s'utilitzessin per... 287

Propostes de futur pels usos dels fars. 295

Reflexions finals. 302

Agraïments. 315

  Monografies