El dipòsit de locomotores de vapor de Móra la Nova. Una història tècnica, social i humana

Autors Joan ALBERICH GONZÁLEZ
Editorial Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre Any 2019 Localització Flix
ISBN/ISSN 978-84-937679-9-0 Preu 20 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre -CERE- Contacte
Sumari
Presentació. 3

Part I. Els dipòsits de locomotores de vapor.
LES FUNCIONS DELS DIPÒSITS DE VAPOR. 8
DESCRIPCIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ PROTOTIP: LES DEPENDÈNCIES. 15
L’edifici principal. 16
El pont giratori. 20
El taller. 29
Els fossars de visita. 31
Les instal·lacions de subministrament de combustible. 33
Les instal·lacions de subministrament i depuració d’aigua. 33
Els areners. 34
Els dormitoris per a maquinistes i fogoners. 34
La residència del cap de dipòsit. 35
Els edificis administratius. 35
Les vies auxiliars i d’estacionament. 35
L’ORGANITZACIÓ INTERNA I EL FUNCIONAMENT DELS DIPÒSITS. 36
La direcció del dipòsit. 36
El personal de conducció. 37
El personal dels tallers. 38
El personal administratiu. 39
ELS DIPÒSITS DE LOCOMOTORES DE VAPOR A ESPANYA. 41
Evolució general dels dipòsits de vapor en època de Renfe (1941-1975). 42

Part II. El dipòsit de locomotores de vapor de Móra la Nova.
LA LÍNIA DELS DIRECTES DE BARCELONA A MADRID I L’ESTACIÓ DE MÓRA LA NOVA. 48
Breu història de la línia. 48
L’estació de Móra la Nova. 51
Disposició de vies l’any 1891. 53
Disposició de vies l’any 1909. 55
El projecte de remodelació de l’estació de 1917. 57
El projecte reformat de 1927. La disposició de vies durant la dècada dels anys vint. 59
La disposició de vies durant la dècada dels anys cinquanta. 61
Els darrers anys. La situació actual. 62
L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LES INSTAL·LACIONS DEL DIPÒSIT. 64
La situació en el moment d’inauguració de l’estació. 65
El projecte de 1908 de restabliment del dipòsit. 65
El projecte d’ampliació de l’estació de 1917 i les seves modificacions posteriors. 70
La situació a la dècada de 1920. 72
La construcció d’un local per al servei de tracció (1947). 76
La situació a la dècada de 1950. 78
Les instal·lacions per a la fuelització de la línia. 80
El disseny bàsic de les instal·lacions. 81
El pla de fuelització, 1953-1955. 84
L’execució real del pla. El cas de Móra la Nova. 88
La progressiva dieselització i electrificació de la línia. El destí final de les instal·lacions. 89
La recuperació per l’Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial. 91
LES LOCOMOTORES DEL DIPÒSIT DE MÓRA LA NOVA. 93
Les locomotores en servei al llarg de la història. 93
La reserva de locomotores de Móra la Nova fins al restabliment del dipòsit. 94
La consolidació. El restabliment del dipòsit de 1908 i l’ampliació de 1917. 98
Els últims anys d’MZA. 101
La creació de la Renfe. La dècada dels anys quaranta. 103
Els anys cinquanta. L’època daurada: la fuelització del dipòsit i l’electrificació de la línia. 109
Els anys seixanta. La dieselització de la línia i la lenta agonia del vapor. 128
Els anys setanta. Les Mikado i el final del dipòsit. 138
El quilometratge recorregut. 144
El consum de combustible: carbó i fuel. 149
Les inutilitzacions de locomotores. 153
Les reparacions efectuades. 156
ELS TREBALLADORS DEL DIPÒSIT DE MÓRA LA NOVA. 159
La dotació de personal al llarg de la història. 160
Els anys conflictius de la Guerra Civil. Les depuracions. 160
La progressiva normalització de la situació. Els anys quaranta. 163
Els anys cinquanta. El nombre màxim de treballadors. 166
Els anys seixanta i setanta. La decadència. 166
Les condicions de treball: sou, horari i vacances. 168
El treball quotidià. 172
L’esperit paternalista de l’empresa: els beneficis socials. 173
L’orgull de ser ferroviari. El sentiment de pertinença. 174
ANNEXOS DOCUMENTALS. 179

  Monografies