XXXI Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Barbaria i les Balears: les relacions entre Tunis i l'arxipèlag al llarg de la història

Autors Gonçal LÓPEZ NADAL; Andreu SEGUÍ BELTRÁN (coords.)
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Any 2019 Localització Palma
ISBN/ISSN 724-2019-2019 Preu 12 € Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
Fanny TUR RIERA. Una petjada mútua. 5
Francesc M. ROTGER. Presentació. 7
Gonçal LÓPEZ NADAL; Andreu SEGUÍ BELTRÁN. Introducció. 9

PONÈNCIES
Gabriel ENSENYAT PUJOL. Ramon Llull i Anselm Turmeda: dues actituds mallorquines enfront de l'Islam. 15
María Dolores LÓPEZ PÉREZ. La configuración de un modo comercial: las redes mercantiles mallorquinas en el espacio hafsí (s. XIII-XIV). 33
Eloy MARTÍN CORRALES. Comercio de las Islas Baleares con el Norte de África en los siglos XVI-XVIII. 53
Miguel Ángel de Bunes Ibarra. La Ciudad de Mallorca, centro de información sobre Berbería en la Edad Moderna. 89

COMUNICACIONS
Samia ZEGHAL YAZIDI. Le culte du dieu Bès à Carthage. 115
Josep AMENGUAL I BATLE. La missió cristiana mallorquina en el Nord d'Àfrica posterior a Ramon Llull en el segle XIV. 131
Nicolau ROSER NEBOT. Ramón Llull y el Islam. 153
Abdel Hakim SLAMA GAFSI. Deux monuments majorquins en Tunisie. 179
Guillem ROSSELLÓ BORDOY. Conquesta i diplomàcia mallorquina a l'Ifriqiya dels segles XIII i XIV. 185
Antonio ORTEGA VILLOSLADA. De al-Magrib al-Aqsà a Túnez. Mallorquines en el cabotaje musulmán medieval bajo Jaime II y Sancho I. 199
María BARCELÓ CRESPÍ. Dades diverses de la relació entre el regne de Mallorca i el Nord d'Àfrica durant els anys de transició a la Modernitat. 213
María BARCELÓ CRESPÍ; Miquel Àngel CAPELLÀ GALMÉS. Presència d'objectes nord-africans a les cases de la Ciutat de Mallorca (segle XV). 239
Onofre VAQUER BENNASAR. Comerç i captius entre Mallorca i Barbaria. 259
Miguel Gabriel GARÍ PALLICER. Relaciones Comerciales entre el Reino de Mallorca y Tabarka en la segunda mitad del siglo XVII. 279
Andreu SEGUÍ BELTRÁN. El regne de Mallorca i l'aliança amb el regne de Cuco (1598-1608). 299
Guillem ROSSELLÓ BORDOY. Una puntualización necesaria: las habiyat de Menorca y su origen. 313

  Monografies