Els jocs en la història: La diversitat lúdica a l’escola i al temps lliure. Actes del II Congrés Internacional

Autors Joan Ortí Ferreres (dir.)
Editorial Associació Cultural La Tella Any 2020 Localització Sant Mateu
ISBN/ISSN 978-84-09-17607-6 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació Cultural La Tella Contacte
Sumari
INTRODUCCIÓ. 11

CAPÍTOL 1: EL JOC COM A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL
Games and folklore in Africa and Asia.15
El juego como derecho de la infancia. 30
Jocs i etnologia. Els jocs i l’inventari del patrimoni etnològic de Catalunya. 34
El juego tradicional como patrimonio cultural inmaterial. 39
Llocs i jocs. Patrimoni cultural lúdic. 44
Les jeux traditionnels dans la région d’Oued Noun. 49
Traditional games in the system of schoolchildren and students. 50
Els espais de joc perduts al nucli urbà de Borriol. 57
Procés de recuperació del frare. Un joc de pilota. 64
L’evolució dels jocs com a part de la societat industrial: el parkour. 71

CAPÍTOL 2: DIDÀCTICA I PEDAGOGIA DEL JOC
Proyecto BRIDGE:
Promoción de los juegos y deportes tradicionales europeos. 75

Juegos tradicionales con canciones:
Herramienta didáctica desde la universidad a la escuela. 81
La aplicación internivel de los juegos tradicionales: el Firajoc. 105
Una trobada al voltant del joc i l’esport inclusiu. 115
Re-trobada de juegos populares y tradicionales de las escuelas de Castelló. 120
Traditional games use at physical education lessons. 125
El juego como puente en una educación física implicada con el aprendizaje de las lenguas. 131
L’app trinquet. Una innovació educativa en l’ensenyament de la pilota valenciana. 137
El recreo: un lugar para jugar, un lugar para educar. 143
L’escola d’estiu de jocs tradicionals. Una opció única a Europa de formació contínua. 149

Pedagogia dalcroze:
La música com a element lúdic d’inclusió i de qualitat de vida. 153
Ocio y musicalización en un proyecto socioeducativo. 157

L’Alcalatén, donde la magia se hace presente:
El patrimonio como elemento lúdico y didáctico. 162

  Monografies