Sant Andreu de Palomar. Sa naturalesa local, historia teligiosa, social y biografia dels andreuencs mes importants

Autors Joan Clapés y Corbera
Editorial Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Any 2019 Localització
ISBN/ISSN 978-84-09-16441-7 Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Contacte
Sumari
Pròleg. Jaume SEDA MARINÉ. VII
Introducció. Jordi PETIT i GIL. XIII
El projecte de l'Obra. Jordi PETIT i GIL. XXI
PRÓLECH. 7
NATURALESA LOCAL 15
Geologia 15
Orografía 22
Mineralogía. 23
Terreno. 24
Clima. 25
Vents. 25
Hidrografía. 27
Besós.30
Fonts. 37
Floració. 40
Frondosencia.41
Flora.43
Fauna. 61
HISTORIA CIVIL. 65
Laletania. 65
Epoca romana. 68
Via romana. 76
Provintialium. 81
Invasió dels alarbs. 83
Albada de la població de Sant Andreu. 87
Primera consagració de la Iglesia de Sant Andreu. 97
Empenyorament dels molins d'Estadella. 98
Invasió dels almorávides. 101
Profanació de la Iglesia y destrucció del poble. 101
Construcció de torras ó forts. 102
Nova consagració.105
Establiment de la farga de la Canónica a sant Andreu y empenyorament de sos molins. 107
Via francesa.110
Vilapiscina.117
Via forcada. 124
Primera estadística.125
HISTORIA CIVIL 128
Advertencia. 128
Clavari ó Plá de las Forcas. 128
Camí de Dalt. 133
Nosttra població com á lloch de ceremonial. 134
Regnat de Joan II. 137
Un allotjament notable á nostre població. 137.
Peste de 1563. 146
Nyerros y cadells. 146
Regnat de Felip IV. 148
Regnat de carles II. 150
Guerra de successió. 151
Cens de 1716. 158
Torre del Baró, sa crema y nova construccó. 159
Cens de 1736. 162
Lo moliner Manso. 162
Guerra de la Independencia. 167
Sebastiá Gotti. 175
Cens de 1832. 176
Crema de Sant Geroni. 177
Cens de 1835. 178
Fortificació de Sant Andreu. 178
Construcció d'un quartel y enrunament del Hostal. 179
Centralistas de 1843. 181
Revolució de las quintas.185
Cens de 1845. 187
Revolució de septembre. 188
Una nota. 189.
Algunas estadísticas. 189
Límits actuals de la població. 190
La casa del Comú. 191
Treballs antigregacionistas. 192
Pérdua de la autonomía municipal y decret de agregació. 197
Elecciió de consejals y tancament de portas. 200
HISTORIA RELIGIOSA. 202
Iglesia Parroquial de Sant Andreu del Palomar. 202
Rodalía de la parroquia per la part de Sant Martí, feta en 1345. 204
Ermita de la Santíssima Trinitat. 207
Actual iglesia parroquial. 209
Confrarías. 212
Convent de Jesús María. 216
Dominicas. 221
Congregació de la Sagrada Familia. 222
Ciervas de María. 223
Iglesia de Santa Eularia de Vilapiscina. 224
Actual iglesia de Santa Eularia. 232
Confrarías. 233
Epilech
HISTORIA SOCIAL 236
Ensenyansa. 236
Periódichs. 243
Asociacions Católicas. 244
Centre de Contribueynts. 250
Associacions recreativas. 252
Agricultura, industria y comers.253
Fábricas. 255
Dos Rius. 259
Rech Comtal. 259
Ferrocarrils, carreteras, correus y teléfonos. 264
Ayguas. 266
Jutjat municipal. 267
Població en l'any 1845. 268

BIOGRAFÍAS 270
P. Andreu Estrany y Feliu badaló, sevita. 270
Arró y Triay (Don Francisco de Paula). 272
D. Marian Brossa y Arnó. 275
D. Joseph Ll. Pons y Gallarza. 277
Brasés y Trías (D. Andreu). 278
Dr. D. Jaume Agustí y Milá, Pbre. 278
Joaquim Guardiola. 281
Rvnt. P. Rossendo Casanovas, benedictí. 282
Lo Doctor Feliu, Pbre. 285
Baliarda. 285
Srs. Joan y Andreu Badosa y Sitjá. 286
Pere Ventura y Juliá. 287
Rnt. D. jaume Costa y Sunyer, Pbre. párroco. 291
Rnt. D. Joseph Mañanet y Vives, Pbre.

  Monografies