El territori de Sant Just Desvern en el segle XVIII: L'anàlisi del Cadastre de 1716

Autors Olga SBERT I PÉREZ i Raimon MASDÉU I TÉRMENS
Editorial CE Santjustencs Any 2019 Localització Sant Just Desvern
ISBN/ISSN 978-84-939154-5-2 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Santjustencs Contacte
Sumari
Presentacions. 11

Pròleg. 17

1.- Introducció al Cadastre de 1716 a Sant Just Desvern. 21
1.1.- Orígens del Cadastre de 1716. 21
1.2.- La documentació cadastral a Sant Just Desvern. 25
1.3.- La informació en el Cadastre de 1716. 41
1.4.- La informació en els cadastres de 1732 i 1742. 51

2.- Com era Sant Just Desvern el 1716. 57
2.1.- Arribant a Sant Just Desvern el 1716. 57
2.2.- Les vies de comunicació. 63
2.3.- Els límits del terme. 68
2.4.- El poble a principis del segle XVIII. 73
2.5.- Terratinents i masovers. 74
2.6.- Les dades del Cadastre. 81
2.7.- Els conreus. 85

3.- Els habitants de Sant Just Desvern el 1716 i les seves cases. 91
3.1.- Heretats i cases de Sant Just Desvern el 1716. 91
3.2.- Els terratinents santjustencs el 1716. Orígens i anàlisi. 94

4.- Els mapes del Cadastre de 1716. 145
4.1.- La gènesi dels mapes. 145
4.2.- Transcripció gràfica literal del Cadastre manuscrit de 1716. 147
4.3.- Mapa comprensiu de Sant Just Desvern el 1716. 147

5.- Els “llochs” de Sant Just Desvern el 1716 149
5.1.- Els topònims i els “llochs” segons apareixen a les finques. 149
5.2.- Els cursos d’aigua. 168
5.3.- Turons de referència citats en el Cadastre. 170
5.4.- Els edificis i els llocs públics. 172
5.5.- Les creus de terme. 174
5.6.- Mapa dels principals topònims de Sant Just Desvern el 1716. 175

6.- Conclusions. 170
6.1.- Algunes xifres del cadastre. 179
6.2.- La fi de l’impost del cadastre. 186

Annex. Transcripció literal del Cadastre de 1716. 188

Bibliografia i webgrafia. 214

Glossari. 217

Índex onomàstic i toponímic. 221

  Monografies